Winterlichtkas 2018

Beschrijving

De winterlichtkas is ontwikkeld met als doel een hogere lichtdoorlatendheid in de winter. In het project voor de ontwikkeling en teeltdemonstratie van de winterlichtkas is voorzien in een jaarrond teelt met hoge draad komkommer in 2017 en een korte winterteelt in 2018. De lichtwinst  blijkt niet alleen interessant voor de winter t.a.v. productie en energieverbruik, maar ook in de rest van het jaar. In dit voorstel is een verlenging van de proef voor april t/m november aan de orde.

T.o.v. het lopende teeltjaar zijn de volgende aanpassing voorzien. De gevels van de kassen worden beter geïsoleerd, met als doel minder condensatie aan de gevels waardoor de proef meer praktijk conform wordt. Voorst wordt een vernevelingsinstallatie aangelegd waardoor minder geventileerd hoeft te worden en het verlies aan CO₂ wordt beperkt en het gewas beter gebruik kan maken van het extra licht. In het kader van een extra duurzame teelt wordt uitgegaan van één jaarrond teelt met aanleg van een nieuw wortelstelsel (herbeworteling) voor de zomer d.m.v. aanaarden. Hiermee wordt ook in de praktijk geëxperimenteerd ne moet leiden tot minder teeltschokken en een stabielere plantgezondheid.

Hoofdoel is meer natuurlijk licht toelaten in de winter. In theorie is dan minder groeilicht nodig. Er zijn echter meer aspecten die tevens leiden tot een (beperkte) energiebesparing op warmte. Dankzij de teeltstrategie volgens HNT en het dubbele scherm is een 40% besparing mogelijk t.o.v. de praktijk.

Het project wordt intensief begeleid door een BCO met HD komkommer telers en de komkommertelers financieren ca. 10% mee in dit project.

Projectnummer 20065
Startdatum 01-11-17
Einddatum 01-03-19
Afgerond Nee
Budget €173.000
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Duurzaam sturen met licht

Lopend

Tot nu toe is er alleen onderzoek gedaan voor Hortiscatter waardes (mate van diffusiteit / lichtverstrooiing) tot ca. 50%, omdat materialen met een...

Lees meer

Bromelia onder LED

Lopend

Bromelia is een tropisch gewas dat in Nederland geteeld wordt bij een relatief lage temperatuur (21 ˚C in de winter). Zoals bij de meeste teelten...

Lees meer