Temperatuurgradient aardwarmte bij geologische breuksystemen

Beschrijving

In aardwarmteprojecten is een goede voorspelling van de temperatuur essentieel. De gemiddelde gradiënt in Nederland is 3,1 gr. C per 100 meter. Lokaal kan dit anders zijn, bijvoorbeeld in de Roervallei. Dit lijkt te maken te hebben met breuksystemen in de ondergrond. Deze studie richt zich op afwijkende temperatuur gradiënten nabij grootschalige breuksystemen in de onshore ‘West-Netherlands Basin’ en de ‘Roer Valley Graben’. Er wordt gekeken waar dergelijke anomalieën zich bevinden, hoe deze gekoppeld kunnen worden aan breukstructuren, wat de eigenschappen zijn van gerelateerde breukzones, waar we dergelijke temperatuur-anomalieën nog meer kunnen verwachten en wat de potentiële gevolgen (positief en negatief) kunnen zijn voor geothermische projecten.

Projectnummer 20062
Startdatum 01-07-17
Einddatum 01-03-18
Afgerond Nee
Budget €50.000
Uitvoerder T&A Survey Bodemonderzoek BV

Meer onderzoeken en projecten

Chrysant in balans

Lopend

Om te besparen op belichting wordt idealiter precies zoveel belicht dat (1) het licht zo efficiënt mogelijk in assimilaten wordt omgezet en (2) de...

Lees meer

KasKiesWijzer

Lopend

Om de zonne-energie optimaal te kunnen benutten is de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd. Zo is in het lopende project “Winterlicht” in de...

Lees meer

Hoe werkt een kalanchoë

Lopend

Kalanchoë is het op één na grootste product binnen de categorie bloeiende potplanten. Over de bijzondere fysiologische eigenschappen van dit gewas is...

Lees meer