Temperatuurgradient aardwarmte bij geologische breuksystemen

Beschrijving

In aardwarmteprojecten is een goede voorspelling van de temperatuur essentieel. De gemiddelde gradiënt in Nederland is 3,1 gr. C per 100 meter. Lokaal kan dit anders zijn, bijvoorbeeld in de Roervallei. Dit lijkt te maken te hebben met breuksystemen in de ondergrond. Deze studie richt zich op afwijkende temperatuur gradiënten nabij grootschalige breuksystemen in de onshore ‘West-Netherlands Basin’ en de ‘Roer Valley Graben’. Er wordt gekeken waar dergelijke anomalieën zich bevinden, hoe deze gekoppeld kunnen worden aan breukstructuren, wat de eigenschappen zijn van gerelateerde breukzones, waar we dergelijke temperatuur-anomalieën nog meer kunnen verwachten en wat de potentiële gevolgen (positief en negatief) kunnen zijn voor geothermische projecten.

Projectnummer 20062
Startdatum 01-07-17
Einddatum 01-03-18
Afgerond Nee
Budget €50.000
Uitvoerder T&A Survey Bodemonderzoek BV
Document

Meer onderzoeken en projecten

Meten aan natte schermen

Lopend

In 2016 en 2017 zijn meetprotocollen ontwikkeld om de eigenschappen van schermdoeken te bepalen in het project Energy Saving Screen materials. Het...

Lees meer