Exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren

Beschrijving

In gebieden waar in het verleden niet geboord is voor de olie- en gas industrie, is de geologische kennis van de ondergrond beperkt. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van het boren van “slim hole” exploratie putten om zodoende meer informatie te verkrijgen over het geothermisch potentieel en het verkleinen van de risico’s voor het boren van een geothermisch doublet. Deze slim hole putten zijn goedkoper dan een normale full size boring. Slim hole exploratie kan mogelijk ook bevorderen dat meerdere potentiele operators gezamenlijk een exploratie doen in een gebied.

 

 

Projectnummer 20061
Startdatum 01-08-17
Einddatum 31-12-17
Afgerond Nee
Budget €16.000
Uitvoerder Newell BV

Meer onderzoeken en projecten