Regionale veldontwikkeling aardwarmte

Beschrijving

Een probleem bij het ontwikkelen van diepe geothermie projecten in Nederland is dat geothermische veldstudies vaak beperkt zijn tot het vergunningsgebied. Dit resulteert in projecten die mogelijk onvoldoende de interferentie met nabijgelegen projecten bezien en daarmee mogelijk ook de ondergrondse resources niet optimaal benutten. Huidige opsporingsvergunningen zijn gebaseerd op de verwachte doorbraak van het geïnjecteerde afgekoelde water naar de warmtebron. Voor wederzijds begrip van doublet eigenaren en geothermische ontwikkelaars en voor een duurzaam gebruik van geothermische reservoirs, is onderzoek van het geothermische systeem op regionale schaal (10- 100 km2) van essentieel belang. Dan kan meer proactief ingezet worden op het voorkomen van genoemde situatie.

Resultaten

Doel van dit project is het verbeteren van de reservoir efficiëntie op regionale schaal door:

1) bepalen van de belangrijkste fysische en menselijke factoren die de performance van geothermische doubletten bepalen;

2) het ontwikkelen van een aanpak voor verbetering;

3) evalueren en analyseren van de interferentie tussen nabij gelegen geothermie projecten die dezelfde geologische laag benutten en het ontwikkelen van een werkwijze en monitoring strategie om het risico of interferentie te verkleinen.

In het rapport worden, gebaseerd op eerdere studies (Willems et al, 2017), twee verschillende strategieën bekeken, namelijk a) ‘first come, first serve’ en b) gecoördineerde doublet benutting. Daarvan wordt de invloed op warmtewinning geïllustreerd op regionale WNB (West Netherlands Basin) schaal. Het doel is om de effectiviteit van een gecoördineerde doublet-implementatie toe te lichten en zodanig het gebruik van natuurlijke geothermische systemen op grote schaal economisch mogelijk te maken..

Er is een rekenmodel ontwikkeld m.b.t. niet-isothermische stroming in de gegeven geologische situatie om de energieproductie te berekenen op regionale schaal. Dit model is benut om de sleutelfactoren te bepalen voor de prestaties van de doubletten onder realistische omstandigheden.

Verder is de interferentie onderzocht bij heterogene geologische systemen om tot een mogelijke monitoring strategie te komen voor interferentie. Met een 3D geologisch model in het Rotliegend (Middenmeer) wordt de impact op de energieproductie geïllustreerd van diverse plaatsingen van de bronnen.

 

Projectnummer 20060
Startdatum 01-06-17
Einddatum 01-10-19
Afgerond Ja
Budget €45.000
Uitvoerder TU Delft e.a.
Document

Meer onderzoeken en projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer