Verbetering putspecificaties ivm RNES regeling

Beschrijving

In elk geothermieproject is een goede schatting nodig van de potentiele productie (P90 waarde). Dit is niet alleen van belang voor de businesscase, maar ook voor de eventueel aan te vragen verzekeringsregeling van EZ (RNES regeling).

Na de boorfase moet de P90 waarde geverifieerd worden conform de put-test specificatie methode van TNO-AGE. Deze specificaties worden niet altijd op dezelfde wijze geïnterpreteerd, leidend tot afwijkingen van de beoogde uniforme aanpak. De uitvoering van de put-test wordt daarnaast ook bepaald door andere factoren zoals veiligheid en regelgeving. Tenslotte speelt een rol het type gegevens waar behoefte aan is bij de operator en bij TNO-AGE en RVO, die niet altijd overeenkomen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot extra opslagcapaciteit en dus kosten.

In dit project wordt de gegevens- en analysebehoefte van betrokken partijen in kaart gebracht en wordt een complete en duidelijke set specificaties gedefinieerd zodat interpretatieverschillen worden voorkomen.

Resultaten

De informatie uit dit project is rechtstreeks naar TNO-AGE gegaan en benut voor verbetering van de RNES regeling.

Projectnummer 20057
Startdatum 01-04-17
Einddatum 01-09-17
Afgerond Ja
Budget €18.000
Uitvoerder Overige Uitvoerders

Meer onderzoeken en projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer