Schermen voor een optimaal duurzame aardbeienteelt

Beschrijving

De aardbeiteelt onder glas is snel gegroeid in Nederland en nu een van de grootste teelten binnen de voedingstuinbouw. Ondanks dat de teelt niet jaarrond wordt uitgevoerd en dat er geteeld wordt bij relatief lage temperaturen is het energieverbruik aanzienlijk met 17 tot 20 m³aeq/m².  De reden hiervoor is o.a. dat specifieke teeltsturing naar een droog klimaat en snelle temperatuur dalingen in de nacht leiden tot extra warmte verbruik.

Zoals wel vaker bij de wat koudere teelten verwachten weinig telers dat het energieverbruik omlaag kan zonder concessies te doen aan teelt, kwaliteit of productie. In andere gewassen in de voedingstuinbouw en de sierteelt is het tegendeel echter gebleken bij toepassing van de basisprincipes van HNT volgens de nieuwste inzichten. Met name het beperken van de uitstraling en het bewust sturen van de plantbalans leiden tot verrassende resultaten. Toch is het integraal toepassen van de basisprincipes van HNT op praktijkschaal op basis van de ervaringen in andere gewassen niet verantwoord in de aardbeiteelt. Het beproeven en demonstreren van een nieuwe teeltwijze op kleinere schaal ligt daarom voor de hand.

Delphy heeft samen met enkele telers het initiatief genomen om toepassing van de basisprincipes van HNT in de aardbeiteelt te demonstreren. Hierbij worden 2 schermen toegepast, verneveling en verticale ventilatoren. Er wordt in de zomer van 2017 gestart met een najaarsteelt Elsanta met twee oogstcycli tot aan de zomer van 2018. Uiteraard vindt er een intensieve plant monitoring plaats met warmtebeeldcamera, netto instralingsmeter, VPD monitoring, bloemonderzoek en bepaling van  plantbelasting, kwaliteit en houdbaarheid.  

Telers en leveranciers financieren in cash (27.500) en in kind (9.000).

Projectnummer 20051
Startdatum 01-06-17
Einddatum 01-10-18
Afgerond Nee
Budget €245.440
Uitvoerder Delphy

Meer onderzoeken en projecten

Jaarrond paprika met LED

Lopend

Nederland heeft een groot areaal paprikateelt waarmee een groot deel van de Europese markt beleverd wordt. Paprika’s vanuit Nederland zijn echter nog...

Lees meer

LED belichting in aardbei

Lopend

Het areaal aardbei blijft toenemen is nu ruim 400 ha. De uitdaging is om jaarrond hoge kwaliteit aardbeien te kunnen leveren en daarom kijken steeds...

Lees meer