Aardwarmtesysteem met één boorgat (One hole geothermal systems)

Beschrijving

De huidige aardwarmteprojecten in Nederland zijn doubletsystemen. Een doublet bestaat uit een productie- en injectieput in dezelfde watervoerende aardlaag waar de warmte aan wordt onttrokken. Systemen met 1 boorgat worden momenteel op de markt gebracht (one hole geothermal systems). De meeste hiervan betreffen ondiepe projecten (tot 200 meter diep) maar recent worden ook diepe toepassingen geïntroduceerd. Deze systemen kunnen in potentie goedkoper zijn, mits de warmteproductie vergelijkbaar is. Op basis van bestaande projecten (ook mislukte) en literatuur wordt de toepassing en haalbaarheid van verschillende uitvoeringsvormen van aardwarmte met één boorgat geanalyseerd. Ook worden de potentiële technische problemen en risico's voor veiligheid en omgeving in kaart gebracht. Daaruit volgen aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en gebruik van deze nieuwe techniek.

Projectnummer 20044
Startdatum 01-11-16
Einddatum 01-06-17
Afgerond Nee
Budget €24.900
Uitvoerder IF Technology

Meer onderzoeken en projecten