Prestaties van energieschermen; methode voor bepaling energiebesparing

Beschrijving

Het doel van dit project is om de eigenschappen van schermdoeken te kwantificeren en objectief onderling te kunnen vergelijken. Hiertoe worden meetmethoden en meetprotocollen geselecteerd of opgesteld om de eigenschappen van de schermen te bepalen. Door een beter inzicht in die eigenschappen kunnen telers zowel bestaande schermen beter inzetten als bij aanschaf van een nieuw scherm beter gefundeerde keuzen tussen verschillende doeken maken. Bovendien is de verwachting dat leveranciers met de resultaten van het project beter in staat zijn nieuwe schermdoeken te ontwikkelen.

De schermen die worden meegenomen in het project zijn zowel transparante als gealuminiseerde  schermen. De eigenschappen die vastgelegd worden zijn: emissie en transmissie van warmtestraling, luchtdoorgang en vochtdoorgang. Per onderdeel wordt  een meetmethode en meetprotocol vastgesteld. Volgens de methoden en het protocol worden de eigenschappen van 20 tot 25 verschillende schermmaterialen bepaald.

Vervolgens wordt een rekenmethodiek opgesteld om de energiebesparing van de schermdoeken te kunnen bepalen voor de verschillende eigenschappen. Voor 4 verschillende teelten wordt bepaald wat de gevolgen zijn voor het jaarrond warmteverbruik bij gebruik van de verschillende schermen.

Vier fabrikanten/leveranciers van schermdoeken leveren een bijdrage aan het project van € 20.000

Resultaten

De emissie kan het beste worden bepaald met een eerder door TNO ontwikkelde emissiemeter. Voor het bepalen van de luchtdoorlatendheid wordt de permeabiliteitsmeter van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw aanbevolen. Deze is geschikt voor de lage luchtsnelheden die van toepassing zijn in praktijkomstandigheden onder gesloten schermen in kassen. Voor het meten van de vochtdoorlatendheid van schermen is gekozen voor de Swerea methode omdat deze het beste de situatie benadert in de praktijk en een optelsom geeft van vochttransport diffusie, convectie en een combinatie van condensatie/transport/verdamping samen.

De totale energiebesparing onder een schermdoek in vergelijking met een referentie zonder scherm is bepaald met behulp van modelberekeningen met Kaspro. Van een aantal verschillende monsters van schermmaterialen zijn de eigenschappen bepaald met dezelfde methoden. Die eigenschappen zijn gebruikt in de modelberekening. Zoals te verwachten, wordt het meeste energie bespaart met schermen die weinig vocht doorlaten en een grote weerstand bieden tegen warmtestraling.

Aan producenten van schermmaterialen wordt gevraagd om de eigenschappen van hun product te (laten) bepalen volgens de aanbevolen methoden. De telers kunnen dan nog beter hun keuze maken voor het type scherm afhankelijk van hun wensen ten aanzien van bijvoorbeeld vochtdoorlatendheid, lichtdoorlaat of energiebesparing.

Projectnummer 20035
Startdatum 01-04-16
Einddatum 31-03-17
Afgerond Ja
Budget €72.344
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten