CO2 afvangst uit buitenlucht

Beschrijving

Op dit moment zijn er technieken van Antecy, Giaura, Climeworks en Carbon Engineering, waarbij CO2 uit de buitenlucht wordt afgevangen, opgeslagen en op afroep weer ontsloten. Zo heeft het bedrijf Antecy, naar eigen zeggen, een betaalbare en efficiënte CO2 win- en opslagtechniek ontwikkeld op buitenlucht met een kostprijs van 63 €/ton. Dit ondanks de lage CO2 concentratie van buitenlucht.

Echter, CO2 winning uit buitenlucht is alleen interessant wanneer de gewonnen CO2 schoon is en kan concurreren ten opzichte van de alternatieve CO2 bronnen.

Doel van de inventarisatie is om meer inzicht te krijgen in de praktische toepasbaarheid, de technische en logistieke inpassing en de financiële rentabiliteit van CO2 winning uit buitenlucht, opslag en afgifte.

Resultaten

De combinatie duurzame warmte en CO2 uit buitenlucht sluit zeer goed op elkaar aan. Bij bijvoorbeeld geothermieprojecten komt de benodigde warmte en dus de CO2 niet meer van aardgas ketels of WKK’s. De CO2 bemesting in de kas moet in dat geval op een andere manier plaatsvinden. Door CO2 uit de buitenlucht te onttrekken heeft men aanzienlijk minder fossiele brandstof nodig voor CO2 bemesting.

Voor de technieken waar de huidige leveranciers aan werken, bestaat het proces van CO2 onttrekking van buitenlucht uit het onttrekken (adsorptie) en afgeven van CO2 (desorptie). Voor de laatste desorptie stap is vaak een drijvende kracht zoals warmte of gas, maar in ieder geval elektriciteit voor ventilatorvermogen nodig. Gezien de meeste CO2 in de zomer nodig is en de warmte van een geothermie bron praktisch over is, vullen deze technieken elkaar in principe mooi aan. Hetzelfde geldt voor zonnewarmte en zon-PV systemen.

Een aantal leveranciers verwacht een lagere temperatuur of zelfs helemaal geen warmte nodig te hebben. Deze leveranciers kunnen dat helaas nog niet hard maken met meetgegevens van een pilot of demo installatie.

Projectnummer 15051-02
Startdatum 01-01-15
Einddatum 01-05-15
Afgerond Ja
Budget €14.738
Uitvoerder Energy Matters
Document

Meer onderzoeken en projecten

Vervolg Demo Kas2030

Lopend

Doelstelling Demonstratie van een fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera. Daarnaast wordt er ook...

Lees meer