Warmtevraag Westland (warmterotonde)

Beschrijving

In dit project is de toekomst van de warmtevraag in het Westland verkend voor 2018-2038. Dit is input voor plannen voor warmte-infrastructuur waarin havenwarmte, maar ook warmte van glastuinbouwbedrijven, aan elkaar gekoppeld kunnen worden.  

Resultaten

De toekomstige vraagontwikkeling is afhankelijk van de politieke en economische ontwikkeling van Europa (afzetmarkt, regelgevend kader) en de manier waarop de tuinbouwsector zich in het Westland gaat ontwikkelen. Voor de toekomstverkenning is uitgegaan van een ontwikkeling naar een teelt- en kennisintensieve tuinbouwsector.

Met behulp van samenhangende factoren op het gebied van teeltareaal, teelttype, belichting, energiebronnen en ondernemersgedrag zijn uiteindelijk de consequenties van vier scenario's op de toekomstige vraagontwikkeling bepaald. Voor het verwachte vermogen wordt in de situatie 2018 een basislast gehanteerd van 71 megawatt. Op basis van de scenariostudie is in de bandbreedte naar 2038 een toe- of afname van respectievelijk 24% en 8% te zien. De ontwikkeling van de vraag naar externe CO2 is in de situatie 2018 bepaald op 394.000 ton CO2 per jaar, met voor 2038 een bandbreedte van -10% en +23%.

De conclusies op basis van de geconstateerde vraagontwikkeling voor de haalbaarheid van een warmtewisselaar worden beschreven in de publicatie 'Haalbaarheidsstudie warmtewisselaar Mainport-Greenport'.

Projectnummer 15051-01
Startdatum 19-08-14
Einddatum 31-12-14
Afgerond Ja
Budget €10.000
Uitvoerder Investeren in Ruimte BV
Document

Meer onderzoeken en projecten

Het kasdek van morgen; vandaag

Lopend

Doelstelling Het testen van een coating op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard...

Lees meer

Vervolg Demo Kas2030

Lopend

Doelstelling Demonstratie van een fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera. Daarnaast wordt er ook...

Lees meer