Meer rendement uit belichting en CO2

Beschrijving

D.m.v. gedetailleerde metingen van de fotosynthese in de praktijk en proefkassen wordt in dit project gedetailleerde kennis verkregen over de effecten van lichtintensiteit en CO2 dosering op de fotosynthese. Dit als maat voor productiesnelheid, van een reeks verschillende gewassen, tijdens verschillenden seizoenen, en over verschillende tijdstippen op de dag. Met deze kennis wordt een voor de kwekers bruikbaar protocol gemaakt. Dit protocol is een handvat dat kan leiden tot een rendabelere inzet van belichting en CO2 dosering.

Resultaten

Per gewassoort is een protocol gemaakt met daarin de grenswaarden voor licht en CO2-dosering in relatie tot het klimaat. Deze grenswaarden kunnen de kwekers gebruiken om hun belichting, instelling voor schermen, en CO2-dosering beter af te stemmen op de gewasvraag. Hiermee kunnen kwekers hun belichting en CO2 zo optimaal mogelijk inzetten, zonder noodzaak tot grote investeringen.

Projectnummer 14922
Startdatum 01-07-12
Einddatum 01-06-13
Afgerond Ja
Budget €188.680
Uitvoerder Plant Dynamics
Document

Meer onderzoeken en projecten

CO2 uit buitenlucht

Lopend

Doel Dit project moet een goed beeld geven van de haalbaarheid van CO2-afvangst uit buitenlucht en welke beschikbare technieken (en partijen) zich...

Lees meer