Ondersteuning WKK en Bio-energie 2014

Beschrijving

Energy Matters richt zich met dit project op behoud en verdere verduurzaming van WKK in de glastuinbouw. Accent ligt op verlaging emissies en rendementsverbetering. De WKK-barometer wordt elk halfjaar bijgewerkt om de marktpositie en investeringsmogelijkheden van WKK actueel te houden. Ontwikkelingen van nieuwe technologieën worden in kaart gebracht, o.a. brandstofcel.

Voor bio-energie wordt het accent nu verlegd van houtketels naar bio-WKK en vergassing/vergisting. Het gaat vooral om reginale matches, waarbij de glastuinbouw warmte- en CO2-afnemer is. In 2013 wordt de visie 'Met groene kracht vooruit' herzien. Na drie jaar is het tijd om alle ontwikkelingen op een rijtje te zetten en de kansen en knelpunten opnieuw te bepalen. Dat levert een doorkijk op naar wat er tot 2020 moet gebeuren op het terrein van het ontwikkelen van bio-energie in de glastuinbouw.

Resultaten

Een overzicht van de producten en activiteiten gedurende 2014 treft u aan in het bijgevoegde rapport.

Projectnummer 14903.03
Startdatum 01-01-14
Einddatum 31-12-14
Afgerond Ja
Budget €105.270
Uitvoerder Energy Matters
Document

Meer onderzoeken en projecten

Uitbreiding KasKiesWijzer

Lopend

Doel: Uitbreiding van een online interactief naslagwerk (KasKiesWijzer) met alle kennis over belichting, vertaling van licht in meerproductie en...

Lees meer