Meer energie in aquifers

Beschrijving

Op een praktijkbedrijf wordt een pilot voor midden hoge temperatuuropslag ingericht inclusief:

  • Praktijkmetingen ten aanzien van opslagrendement;
  • Gevolgen voor het rendement van bovengrondse installatie, bijvoorbeeld (COP);
  • Gevolgen van MTO voor de ondergrond (chemie, biologie).

Resultaten

Door het verhogen van de infiltratietemperatuur van een WKO kan meer warmte worden opgeslagen of hoeft minder water te worden verpompt. Een infiltratie van >25°C is echter niet toegestaan. Bij de bron van de gebr. Van Duijn is een pilot uitgevoerd met een infiltratietemperatuur van 35°C. De invloed op de bodemparameters was nihil. De geïnfiltreerde temperatuur werd ook weer opgepompt. Doordat in de monitoringsperiode meer warmte onttrokken dan geladen is, is geen resultaat beschikbaar met betrekking tot het ondergrondse rendement van de bron (verplaatsing van warmte door hogere infiltratietemperatuur). De gevonden resultaten uit dit onderzoek pleiten voor een bredere inzet van bronnen met een hogere infiltratietemperatuur.

Projectnummer 14896
Startdatum 01-03-13
Einddatum 31-03-14
Afgerond Ja
Budget €54.880
Uitvoerder DLV Adviesgroep
Document

Meer onderzoeken en projecten