IDC Energie

Beschrijving

Het project Innovatie en Demonstratie Centrum Kas Als Energiebron is in 2005 gestart met de ontwerpwedstrijd “Kas als Energiebron” met focus op het het terugdringen van het absolute fossiele energiegebruik. Gedurende de looptijd heeft het IDC gefungeerd als stimulator rond energiezuinige en –leverende kassen én het “Nieuwe telen”.

Resultaten

Er zijn 5 demokassen gerealiseerd: SunErgyKas, Flowdeckkas, ZonWindKas, VenlowEnergyKas en de DaglichtKas. Met diverse gewassen (tomaat, komkommer, paprika, aubergine en een scala aan potplanten) zijn energiebesparende technieken getest waaronder:  ontvochtiging met buitenlucht aanzuiging, toepassing laagwaardige warmte, warmteopslag op lage en hoge temperatuur, aangepaste kasdekmaterialen, elektriciteitswinning via PV en toepassing van Fresnel-lenzen. Ook is een kleine windmolen getest.

Het IDC is vast onderdeel van het energie event Energiek2020 en is tot en met 2012 door meer dan 10.000 (inter)nationale bezoekers bezocht. Naast alle presentaties tijdens de rondleidingen zijn er meer dan 170 publicaties  en lezingen verzorgd over de resultaten van het onderzoek in de IDC kassen.

Voor de publiekssamenvatting wordt verwezen naar de populaire versie van de rapportage over de drie geteste ontwerpen uit oktober 2010.

Projectnummer 12846
Startdatum 01-01-07
Einddatum 01-10-14
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer