Handvatten voor Duurzame Co-existentie van Warmte- en Wateropslag

Beschrijving

Doel
Dit project beoogt bij te dragen aan een optimale en duurzame benutting van de ondergrond voor de opslag van warmte en zoet water. Het project heeft als doel om interactie tussen warmte- en wateropslag systemen te kwantificeren en op basis daarvan generieke handvatten te ontwikkelen voor de ruimtelijke ordening van de ondergrond en bij de vergunningverlening voor systemen voor ondergrondse opslag van warmte en water. Momenteel worden er in de regio Westland geen vergunningen meer afgegeven voor WKO in het eerste watervoerend pakket. Dit project kan een wijziging opleveren in het door de gemeente Westland gevoerde beleid.

Projectbeschrijving
In tuinbouwgebieden worden aquifers (watervoerende pakketten) gebruikt voor zowel de winning en opslag van water voor gietwater als ook voor de buffering van warmte voor verwarming en koeling van de kassen (WKO). Omdat er onvoldoende inzicht is in hoe deze verschillende vormen van ondergronds ruimtegebruik elkaar beïnvloeden, worden deze systemen niet in dezelfde aquifers toegestaan door het bevoegde gezag. Kan warmteopslag ook worden toegepast in het eerste watervoerend pakket, zonder dat het zoetwateropslag daar in de weg zit?
Het belangrijkste deel van het werk is deskstudie, waarmee inzicht wordt verkregen onder hantering van welke condities warmte- en wateropslag binnen een enkele aquifer, zonder elkaar negatief te beïnvloeden mogelijk is (‘duurzame co-existentie’).

Het project kent de volgende werkpakketten.

WP 1. Randvoorwaarden en definitieve selectie studiegebieden, projectmanagement
WP 2. Kwantificeren van onderlinge interactie
WP 3. Case studie in twee gebieden
WP 4. Handvatten voor duurzame co-existentie. Er wordt gezocht naar praktisch toepasbare afstandsregels en dit wordt besproken in een brede workshop met alle stakeholders. 
WP 5. Projectmanagement en onvoorzien

De gemeente Westland draagt financieel bij aan dit project. 

Projectnummer E20004
Startdatum 01-11-20
Einddatum 30-06-21
Afgerond Nee
Budget €€ 43.250
Uitvoerder KWR Water Research Institute

Meer onderzoeken en projecten

Energlik

Lopend

Doel: Aantonen dat een klimaatneutrale glastuinbouw en een economische rendabele glastuinbouw samen kunnen gaan, dat is de doelstelling van project…

Lees meer

Nieuw glas op de kas

Lopend

Doel: Dit project heeft als uitgangspunt om de haalbaarheid in kaart te brengen van nieuwe ontwikkelingen, zoals een gelamineerd kasdek en vacuümglas…

Lees meer