CO2 uit buitenlucht

Beschrijving

Doel
Dit project moet een goed beeld geven van de haalbaarheid van CO2-afvangst uit buitenlucht en welke beschikbare technieken (en partijen) zich daar het beste voor lenen. Dit project geeft ook inzicht hoe deze technieken het beste geïntegreerd kunnen worden in kassen.

Projectbeschrijving
De Glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat het de huidige CO2-emissies, afkomstig van het verbranden van aardgas, dient terug te brengen tot nul. Hiermee verdwijnt ook de belangrijkste bron van CO2. Daarom is het cruciaal om te zoeken naar andere bronnen. CO2 uit buitenlucht (ook wel Direct Air Capture, DAC, genoemd) zou een belangrijke optie kunnen zijn. Het kan lokaal gerealiseerd worden, concurreert niet met andere toepassingen van CO2 en kan ‘stand-alone’ worden toegepast.
Het doel van dit project is om een analyse te geven van veelbelovende Air Capture procesconcepten en de rol die verschillende industriële technieken kunnen spelen om deze concepten in de praktijk te realiseren. De te evalueren processen omvatten technologische concepten die door verschillende bedrijven worden ontwikkeld, evenals processen die TNO in een vorig TKI-project samen met Glastuinbouw Nederland heeft ontwikkeld. Om de voor- en nadelen van elk proces beter te begrijpen, zullen de technologieën geëvalueerd worden met behulp van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's). De KPI's omvatten: (1) elektriciteitsvraag, (2) vereiste voetafdruk, (3) initiële investering, (4) gereedheid van technologie en (5) genivelleerde kosten van CO2.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

  • Selectie van technologieën om te vergelijken, op basis van een literatuuronderzoek van DAC-processen. Er worden maximaal zes technologieën geselecteerd voor meer gedetailleerde analyse.
  • Vaststellen van scenario's om te evalueren; deze scenario’s betreffen o.a. omvang en locatie van een glastuinbouwbedrijf, de CO2-vraag over het jaar, de verwachte prijzen voor elektriciteit en warmte, etc.
  • Beschrijving van conceptuele processtroomschema's voor geselecteerde technologieën. Voor de processen van TNO worden complete warmte- en massabalansen ontwikkeld en wordt voor de belangrijkste apparatuur een schatting van de dimensie gemaakt. Voor gepatenteerde technologieën is het detailniveau en de volledigheid van de analyse afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie.
  • Definitie van de key-performance indicatoren waarop de technologieën worden vergeleken. De KPI's omvatten: (1) elektriciteitsvraag, (2) vereiste voetafdruk, (3) initiële investering, (4) gereedheid van technologie en (5) genivelleerde kosten van CO2.
  • Evaluatie van de technologieën ten opzichte van de KPI's en bepaling van de best scorende  technologie voor elk scenario.
Projectnummer E20003
Startdatum 01-11-20
Einddatum 30-06-21
Afgerond Ja
Budget €€ 79.500
Uitvoerder TNO
Document

Meer onderzoeken en projecten