Bromelia onder LED

Beschrijving

Bromelia is een tropisch gewas dat in Nederland geteeld wordt bij een relatief lage temperatuur (21 ˚C in de winter). Zoals bij de meeste teelten willen ook Bromeliatelers meer productie van betere kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten, en op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Afgelopen jaar is uitgezocht hoe precies het gewas reageert op licht en temperatuur (souce/sink balans). Hieruit bleek dat de temperatuurbehoefte beperkt is en 21°C meestal volstaat, maar dat licht de productiviteit en kwaliteit wel fors verhogen. De stap van de nu in de praktijk gebruikelijke 40 μmol naar 80 μmol belichting is op basis van het onderzoek zeer interessant om toe te passen. Door de 600W SON-T armaturen in de praktijk door moderne LED’s te vervangen kan de stap van 40 naar 80 μmol belichting gemaakt worden zonder meer stroomverbruik. Zo wordt het stroomverbruik bij belichting beperkt.

Doel

Het vinden van het juiste lichtspectrum voor LED in de bromeliateelt. Met de kennis uit dit onderzoek kunnen ondernemers het juiste led spectrum kiezen voor een goede plantkwaliteit tegen een zo laag mogelijk elektraverbruik en investeringen.

Aanpak

  • Het onderzoek zal uitgevoerd worden in 8 klimaatkamers van oppotten tot bloei. Hierbij wordt daglicht gesimuleerd onder winterse omstandigheden; dus in verhouding meer assimilatielicht dan daglicht.
  • Het gesimuleerde winterlicht wordt aangevuld met 80 μmol LED van vier verschillende lichtspectra. Hierbij (1) LED 5% blauw/95% rood (het meest efficiënte spectrum), (2) het spectrum uit de proef van vorig jaar, (3) LED blauw, rood, verrood, en (4) daglicht.
  • Er zullen vier rassen/soorten onderzocht worden (20 planten per ras).
  • Plantgewicht en beoordeling kwaliteit wordt  bepaald bij verlagen plantafstand (2 keer) en bij eindoogst.

De gewascoöperatie Bromelia draag 6.932,- bij aan het het project en de LED-verlichting wordt door de leverancier ter beschikking gesteld.

Resultaten

Er zijn weinig verschillen tussen de verschillende spectrale behandelingen waargenomen. Gekeken naar de drooggewicht-ontwikkeling valt op dat bij enkel Tillandsia ‘Antonio’ het belichtingsspectrum een effect heeft (Fig. 7), waarbij de LED rood/blauw behandeling tussen de laatste keer planten op ruimte zetten en de eindoogst flink achterblijft op de andere drie spectra. Daarnaast is het opvallend dat vanaf start teelt (net opgepotte plant) tot de laatste keer op ruimte zetten (12 weken na start) een vergelijkbaar lineair verband zichtbaar is bij alle vier de soorten. Pas wanneer de bloei is geïnduceerd loopt de drooggewicht toename hard op, wat met name het geval is voor de Guzmania ‘Ostara’. In een eerdere proef is de groeicurve van Guzmania ‘Ostara’ en Vriesea ‘Evita’ in meer detail gemeten, en was een vergelijkbaar patroon zichtbaar met ook vrijwel een gelijk eindgewicht bij 80 µmol/m²/s belichting (van den Boogaart et al. 2019).

Projectnummer E19002
Startdatum 01-12-19
Einddatum 01-12-20
Afgerond Ja
Budget €62.392
Uitvoerder Plant Lighting
Document

Meer onderzoeken en projecten