Smart materials for greenhouses

Beschrijving

Het kasdek inclusief schermen heeft grote invloed op de hoeveelheid licht die de kas binnenkomt, het spectrum en de lichtverdeling over gewas. Dit heeft grote invloed op de productie, de kwaliteit en zelfs op inhoudsstoffen van de plant. Daarnaast hebben het kasdek en de schermen grote invloed op het energieverbruik in kassen.

‘Smart’ of ‘adaptable’ materialen maken het mogelijk om de hoeveelheid licht, het spectrum en lichtverdeling te controleren. Ook het sturen van CO2 en luchtvochtigheid met selectieve membranen kan een nieuwe mogelijkheid zijn productie en energieverbruik te optimaliseren. 

Het doel van dit meerjarige project is om enerzijds te zoeken naar (aanpassing van) bestaande materialen uit de ‘high-tech’ industrie die interessant kunnen zijn voor toepassing in de glastuinbouw. Anderzijds wordt er gewerkt aan de aan de ontwikkeling van nieuwe materialen. Dit wordt gedaan met het toekomstige beeld dat nieuwe kassen het beschikbare zonlicht zo optimaal mogelijk gebruiken met zo min mogelijk energieverlies door het gebruik van ‘smart’ of ‘adaptable’ materialen. Daarbij wordt gedacht aan:

 • Hoge lichtdoorlatendheid in combinatie met hoge isolatie
 • Het diffuus maken van direct licht
 • Het aanpassen van het zonnespectrum
 • Het controleren van de luchtvochtigheid via membranen of vochtabsorberende materialen.
 • Membranen die CO2 kunnen filteren of absorberen.
 • Het concentreren van zonlicht via pigmenten in het kasdekmateriaal.
 • Controle van doorlatendheid van infrarode straling in het kasdek

Het programma bestaat uit de volgende werkpakketten:

 1. Identificeren wat de meest waardevolle eigenschappen zijn voor een ‘smart kasdek’.
 2. Bepalen wat de marktpotentie is van deze eigenschappen
 3. Het identificeren, testen en evalueren van bestaande materialen die interessant kunnen zijn voor de glastuinbouw.
 4. Het op kleine schaal aanpassen en testen van interessante bestaande materialen
 5. Ontwikkeling van nieuwe materialen voor het kunnen beïnvloeden van het lichtspectrum en het concentreren van zonlicht voor productie elektriciteit of veranderen lichtverdeling. en voor het controleren van doorlatendheid van infrarode straling
 6. Communicatie, projectmanagement en kennisuitwisseling tussen tuinbouwbedrijven en high-tech bedrijven

Vier grote innovatieve high-tech bedrijven (BASF, FUJIFILM, Sabic, Saint-Gobain) nemen met vol commitment deel aan dit project, naast tuinbouw toeleveranciers (Mardenkro, RKW/Hyplast en Glascom). TU Eindhoven zal toepassing van nieuwe materialen onderzoeken. Samen met de kennis en ervaring WUR Glastuinbouw is dit een uniek consortium om te zoeken naar bestaande (uit andere sectoren), aangepaste en nieuwe materialen voor m.n. kasdek en schermen. Daarnaast zet dit ook de innovativiteit van de Nederlandse glastuinbouw op de kaart voor bedrijven buiten de sector.

Projectnummer E16025
Startdatum 01-01-17
Einddatum 31-12-20
Afgerond Nee
Budget €40.000
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en overige uitvoerders

Meer onderzoeken en projecten