Asset Management for Geothermal Energy Systems in the Netherlands

Beschrijving

De exploitanten van aardwarmtebronnen in Nederland hebben behoefte aan verdere verbetering van het beheerssysteem voor hun onder- en bovengrondse installaties op basis van een evaluatie van de huidige praktijk.

De belangrijkste doelen waren het identificeren van corrosiebedreigingen (naast scaling en chemische behandeling) en van methoden om slijtage en dergelijke te voorkómen zodat reeds in het ontwerpstadium de juiste keuzes te maken zijn qua levensduur en kostenbeheersing:

  • Identificeren corrosie bedreigingen (waaronder van scaling en chemische behandeling) en definieer materialen en methoden voor corrosie vermindering zodat reeds in ontwerpstadium de juiste keuzes worden gemaakt met het ook op levensduur en kostenbeheersing.
  • Handleidingen voor inzicht en beheersing van materiaalkosten gedurende de gehele levenscyclus van de bronnen. 
  • Richtlijn voor beheersplannen van materialen in aardwarmtesystemen.
  • Aanbevelingen voor operationele projecten
  • Aanbevelingen voor nieuwe projecten
  • Ondersteuning kennisoverdracht

Resultaten

Dit rapport (deel A, Geothermal Well Integrity) biedt een analyse van relevante bedreigingen voor corrosie en schaalvergroting en hun beperking in geothermische activa en praktische richtlijnen voor materiaalkeuze, inclusief het gebruik van levenscycluskosten, zodat in de ontwerpfase kosteneffectieve materiaalkeuzes voor putten kunnen worden gemaakt. Het definieert het proces voor beslissingen over materiaalselectie en biedt voorbeelden van materiaalselecties voor alle broncomponenten. De noodzakelijke chemische behandelings-, controle- en inspectieregimes worden beschreven. Er wordt een leidraad gegeven voor het gebruik van levenscycluskosten bij de materiaalkeuze voor geothermische boorputcomponenten. Er worden ook richtsnoeren gegeven over corrosierisico's voor oppervlaktefaciliteiten met mitigatiemogelijkheden.

De studie (deel B, Asset management) biedt tevens een ontwerp Asset Management Guideline (AMG) waarmee de de Nederlandse geothermische industrie een vermogensbeheersplan kan ontwikkelen voor geothermische installaties. De AMG richtlijn zet de reglementaire vereisten nog eens op een rij en dekt de Asset Integrity-levenscyclus af inclusief organisatorisch en operationeel/technisch beheer. De AMG richtlijn gaat in op het belang van risicomanagement van bedreigingen en geeft richtlijnen voor betrouwbaarheid, inspectie, testen, monitoring en onderhoud van geothermische putten en bovengrondse apparatuur. De richtlijn is ontwikkeld om het opzetten of verbeteren van eenAsset Management Plan te vereenvoudigen, met specifieke focus op de bouwfase en de operationele fase. De resultaten zijn inmiddels opgepakt door de operatorsorganisatie DAGO.

Projectnummer E16022
Startdatum 01-10-16
Einddatum 01-06-18
Afgerond Ja
Budget €94.800
Uitvoerder Wood group Intetech
Document

Meer onderzoeken en projecten

Energlik

Lopend

Doel: Aantonen dat een klimaatneutrale glastuinbouw en een economische rendabele glastuinbouw samen kunnen gaan, dat is de doelstelling van project…

Lees meer

Nieuw glas op de kas

Lopend

Doel: Dit project heeft als uitgangspunt om de haalbaarheid in kaart te brengen van nieuwe ontwikkelingen, zoals een gelamineerd kasdek en vacuümglas…

Lees meer