Hoe wordt jaarrondproductie van paprika rendabel?

Beschrijving

Doel
Ontwikkelen van een teeltstrategie voor een jaarrond paprikateelt die toekomstbestendig is en aansluit op de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Dit vraagt een om LED-belichting, beperkte warmtevraag en een jaarrond hoog productief en werkbaar gewas. Dit project levert voor telers kennis op hoe te telen met (LED)belichting.

Projectbeschrijving
In twee jaar onderzoek naar een energiezuinige, jaarrond paprikateelt is veel kennis ontwikkeld over de effecten van lichtspectrum en gebalanceerd telen. Er wordt een vlakke en goede productie gehaald. Echter, er is nog wel een aantal verdere stappen te maken voordat het concept praktijkrijp is. Twee aspecten zijn daarbij het meest belangrijk: er ontbreekt nog de juiste kennis voor telen met LED-belichting en m.n. de energie- en assimilatenbalans te optimaliseren. Daarnaast is de strekking van de internodiën nog onvoldoende voor een goede werkbaarheid. Aan het einde van de winter verslechtert de bladkwaliteit, waardoor de productie achterblijft t.o.v. wat haalbaar zou moeten zijn. Ook was de fotosynthese van de bladeren iets onder de kop en verder naar beneden opvallend laag. Dit kan duiden op ophoping van assimilaten door zetmeel.

Algemene kasindeling
De 1.000 m2 grote proefkas blijft uitgerust met een vierrijensysteem en twee stengels per plant, 200 μmol/m2/s LED-belichting (Rood/Blauw/Wit/Verrood). De schermdoeken worden vernieuwd om de warmtevraag verder te beperken. Voor het actief ontvochtigen blijft de kas uitgerust met een systeem vooraanzuiging boven de schermdoeken (Nivolution, Nivola). Ook verneveling blijft behouden.

Proefbehandelingen
Er zijn drie tralies waarin de proefomstandigheden worden gevarieerd om de effecten daarvan op strekking van internodiën, bladkwaliteit en lichtbenutting richting het voorjaar te toetsen:

  1. Hogere plantbelasting geleidelijk opbouwen vanaf januari. Door extra vruchten (sinks) aan te houden moet ophoping van assimilaten worden voorkomen.
  2. Langzamere opbouw van lichtsom vanaf januari. Door minder snelle toename van licht (source) moet ophoping van assimilaten worden voorkomen en wordt elektra bespaard.
  3. Raseffect. Dit is mogelijk een effectievere weg dan het forceren van strekking en assimilatentransport met veel verrood licht en/of een hoge etmaaltemperatuur.

Er worden metingen gedaan t.a.v. productie, kwaliteit, LAI, lengtegroei en internodialengte, plantbelasting, drogestofverdeling, bladanalyses, voedingsopname, verticaal temperatuurprofiel, vruchttemperatuur, lichtverdeling, temperatuur en vochtgehalte substraat, planttemperatuur en fotosynthesemetingen.

Het project wordt mede gefinancierd door de gewascooperatie paprika (€ 20.000,-) en toeleveranciers (€ 40.000).

Projectnummer 20163
Startdatum 01-06-20
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Budget €379.704
Uitvoerder Delphy ism Plant Lighting

Meer onderzoeken en projecten