Tomaat fossielvrij met LED

Beschrijving

Doel
Demonstreren van een belichte tomatenteelt met 100% LED belichting met gebruik van latente warmteterugwinning met een gelijk productie als de praktijk. Deze demonstratie levert telers kennis om te kunnen telen met full led en apparatuur voor het terugwinnen van latente warmte.

Projectbeschrijving
In het huidige project ‘Fossielvrije Belichte tomaat’ zijn grote stappen gezet richting een fossielvrije invulling van de warmtebehoefte van de kas en het gewas. De teelt licht op koers richting 90% invulling met de warmtepomp, wat neerkomt op ± 3.5 m3/m2 netto warmtevraag. Belangrijke aspecten om dit te realiseren zijn het intensief inzetten van de schermen, het niet inzetten van de minimumbuis en het terugwinnen van latente warmte. Dit ging samen met een goede productie, kwaliteit en behoud van vruchtgewicht. Gedurende de belichte periode is met de actieve ontvochtiging een stabiele regeling gerealiseerd, waarmee structureel 0.7 m3/m2/week warmte is teruggewonnen. Dat kon de warmtevraag in de winter grotendeels afdekken.
De volgende stap in de ontwikkeling richting een fossielvrije glastuinbouw is een kasuitrusting met 100% LED-belichting. Dit geeft een forse extra besparing op de input van elektra voor belichting. Maar vraagt om verdieping op veel cruciale processen van de plant. Met het vervangen van SON-T belichting door LED-belichting, zal de energie input in de kas worden verlaagd. Dit heeft gevolgen voor de kasbalans (terugwinning latente warmte), maar ook voor de plantbalansen. Dit vraagt ook om een goede analyse van de wateropname en de opname van elementen. Een ander belangrijk aspect is de samenstelling van het lichtspectrum en ook zuinig gebruik van CO2.

Opzet project:

Werkpakket 1 Inrichting afdeling

Voor aanvang van de teelt zal de afdeling worden omgebouwd van een hybride belichtingssysteem (totaal 225 μmol/m2/s) naar een belichtingssysteem dat wordt uitgerust met 100% LED topbelichting met een intensiteit van 254 μmol/m2/s. De samenstelling van lichtspectrum zal als volgt zijn: 8% blauw (400-499 nm); 10% wit (500-599 nm); 82% rood (600-700 nm). Dit resulteert in een efficiëntie van 3.25 μmol/J. Naast de belichting blijft de kasuitrusting gelijk aan de inrichting van het vorige project. De afdeling is uitgerust met drie schermen: energiescherm (Luxous 1147 FR), een lichtuitstootscherm (Obscura 9950 FR W) en een HarmonyScherm (Harmony 1315 O FR). De afdeling is uitgerust met actieve ontvochtiging voor de terugwinning van latente warmte.

Werkpakket 2 kasproef

  • De plantdatum is beoogd half september, het ras blijft Merlice geënt getopt op maxifort en volledig geteeld op steenwol.
  • Met LED-belichting zal er een wat lagere verdamping zijn, wat betekent dat het gewas minder beschikbaar water nodig heeft en de mat minder zal interen. Met behulp van de aquabalance wordt de wateropname gemonitord en bijgestuurd. Vanuit Groen Agro Control zal de opname van elementen in het gewas middels opnameanalyse en gewasanalyse worden vastgesteld en gedurende de teelt zal dit als input dienen voor verdere optimalisatie van de water- en voedingsstrategie.
  • In het voorjaar wordt op basis van de ventilatie de CO2-input verlaagd. De resultaten van het nu lopende project ‘CO2 dosering met beperkte en grote stap omlaag’ worden gebruikt om de strategie in het voorjaar en de zomer toepasbaar te maken in de teelt.
  • De combinatie van LED-belichting met actieve ontvochtiging vraagt om een goede monitoring van de temperatuur en vochtverdeling in het gewas. De afdeling zal worden uitgerust met diverse sensoren voor het monitoring van de temperatuurverdeling in de kas.
  • Ook worden de ontwikkeling van het gewas, de productie en het gemiddeld vruchtgewicht gemonitord, naast lichtonderschepping in combinatie met LAI, oppervlakte en droge stof bladeren en wordt de houdbaarheid gemeten. De energiebalans wordt continu door WUR gemonitord en doorgerekend.

In dit project wordt € 67.500,- in cash bijgedragen door Hortilux, Svensson, De Ruiter en Cultilene.

Projectnummer 20159
Startdatum 01-08-20
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Budget €436.036
Uitvoerder Delphy ism WUR Glastuinbouw en Groen Agro Control

Meer onderzoeken en projecten