Kennisuitwisseling Fossielvrije en duurzame glastuinbouw 2020-2022

Beschrijving

In het project Kennisuitwisseling Fossielvrije Glastuinbouw wordt intensief gecommuniceerd met de glastuinbouwsector over de opties voor een fossielvrije bedrijfsvoering en op welke termijn deze kan worden ingevuld. Dit project is ingebed binnen de aanpak vanuit het projectteam KaE met directe verbinding naar zowel onderzoek als praktijk. Vervolg op het project 2018-2019.

Doel

  1. Uitgebreide kennisuitwisseling (communicatie) over alle aspecten die aan de orde zijn bij de transitie naar fossiel vrije glastuinbouw. De communicatie is twee richting verkeer dus een nevendoel is meer inzicht in de drijfveren en belemmeringen die ondernemers ervaren.
  2. Bedrijven kunnen beter onderbouwd hun eigen richting kiezen om fossiel vrij te telen en stappen zetten op weg naar emissieloos telen.

Hiertoe worden diverse activiteiten georganiseerd. 

  1. Het stimuleren van demonstraties en pilots in de praktijk en de resultaten hiervan zichtbaar maken voor de sector. Om de resultaten zichtbaar te maken wordt o.a. samengewerkt met het project monitoring energie innovaties en de fossielvrije demo’s in het onderzoek bij Wageningen University & Research in Bleiswijk.
  2. Organisatie van diverse bijeenkomsten voortbouwend op het voorgaande project kennisuitwisseling fossielvrij. De bijeenkomsten kunnen zowel gewasgericht zijn, regionaal om dichtbij de ondernemers aan te sluiten of gericht op derden die een belangrijke rol spelen in de transitie van de glastuinbouwsector. Tweejaarlijks wordt een symposium georganiseerd.
  3. Verdieping en verspreiding van de teeltkennis rond HNT. De transitie naar fossiel vrij telen raakt aan de kern van de glastuinbouw in de teeltstrategie en teeltsturing. Al 10 jaar wordt vanuit KaE ingezet op verdieping van de teeltkennis. In dit werkpakket wordt de aanpak geprofessionaliseerd onder de naam Academy (zie de website). Het gaat concreet om de bundeling van diverse cursussen en trainingen, specifieke (kantine)bijeenkomsten over HNT, bijeenkomsten over plantweerbaarheid, studiedagen en workshops voor het onderwijs. Tevens worden ondersteund materiaal en digitale tools ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Inhoudelijk is van belang dat fossiel vrij telen gekoppeld wordt aan duurzaam telen in het algemeen. Dit betekent dat andere thema’s dan energie maar die wel raken aan de teeltstrategie en energiezuinig telen, betrokken worden in de teeltkennis aanpak. Specifiek gaat het nu om plantweerbaarheid, maar de aandacht wordt ook verbreed naar water, bemesting en wortelmilieu.
  4. Ondersteunend aan de hierboven genoemde werkpakketten is budget beschikbaar voor (kleine) opdrachten door derden.
  5. Communicatie is de kern van het project. Ondersteund door de communicatie afdeling van Glastuinbouw Nederland aangevuld met externe specialisten wordt de website KaE vernieuwd. Verder wordt binnen dit pakket materiaal ontwikkeld zoals filmpjes, graphics en animaties die ondersteunend zijn voor het overbrengen van de boodschap. Parallel aan het symposium genoemd onder 3 wordt tweejaarlijks een special van Onder Glas uitgebracht met voorbeeldprojecten uit de praktijk.

Lees meer.

Projectnummer 20141
Startdatum 01-10-19
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Budget €2.150.318
Uitvoerder Glastuinbouw Nederland
Document

Meer onderzoeken en projecten