Exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren

Beschrijving

In gebieden waar in het verleden niet geboord is voor de olie- en gas industrie, is de geologische kennis van de ondergrond beperkt. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van het boren van “slim hole” exploratie putten om zodoende meer informatie te verkrijgen over het geothermisch potentieel en het verkleinen van de risico’s voor het boren van een geothermisch doublet. Deze slim hole putten zijn goedkoper dan een normale full size boring. Slim hole exploratie kan mogelijk ook bevorderen dat meerdere potentiele operators gezamenlijk een exploratie doen in een gebied.

 

Resultaten

In overleg met Energie Beheer Nederland (EBN) en de Kennisagenda Aardwarmte is in dit  onderzoek de nadruk gelegd op ‘slimhole’ exploratie voor de ultra diepe geothermie (> 4km diep). Als uitgangspunt is de Luttelgeest-01 put genomen die in 2004 door Total E&P is geboord . Deze put werd geboord naar een totale diepte van 5,162m om de Dinantien formatie te testen op de aanwezigheid van koolwaterstoffen. In het rapport zijn drie slimhole configuraties beschreven, in vergelijking met het bestaande conventionele full size putontwerp:

  1. Slimhole well design, met een 6”reservoir sectie, één maat kleiner dan conventioneel
  2. Ultra slimhole well design, met een 4.1/8” reservoir sectie
  3. Slimhole well design met een surface-liner en een 6”reservoir sectie

De voor- en nadelen van de verschillende opties zijn toegelicht, inclusief de beschikbaarheid van de benodigde liner-hangers en logging tools, en de mogelijkheden voor underreaming en het cementatie-en boorvloeistofontwerp. Voor het uiteindelijke aanbevolen slim-hole ontwerp is een uitgebreide tijd- en kostenvergelijking opgesteld, uitgezet tegen de oorspronkelijke Luttelgeest-put. Ook is een risicoanalyse gemaakt voor het boren in een kleinere putmaat.

De kostenbesparing voor een ultradiepe slimhole put bedraagt zo’n 33%. De risico’s bij het boren van slimhole zijn in veel gevallen marginaal hoger, maar de verhoogde risico’s komen voornamelijk voort uit de toegenomen kans dát de ongewenste gebeurtenissen optreden.

Het rapport sluit af met een genuanceerde beschouwing over de voor- en nadelen en eventuele overwegingen voor toekomstige projecten. Dit kan van belang zijn om voor nieuwe projecten te komen tot een adequate afweging van de risico’s en baten van een slimhole exploratie put voor de ultradiepe geothermie.

Ook voor de diepe geothermie (2 – 4 km diep) is zo’n afweging te maken. De ultra-slimme put zal echter niet geschikt zijn als producer of injector. De besparingen ten opzichte van een full size put zullen naar alle waarschijnlijkheid lager zijn. Verder zijn de hogere injectiedrukken en versnelde ontwikkeling van scaling van belang.

Projectnummer 20061
Startdatum 01-08-17
Einddatum 31-12-17
Afgerond Ja
Budget €16.000
Uitvoerder Newell BV
Document

Meer onderzoeken en projecten