Elkas II

Beschrijving

In het Elkas I project kwam een aantal knelpunten naar voren, vooral op het gebied van het mechanisch ontwerp, de NIR folie en de zonnecel (PV)-modules. Mogelijke oplossingen voor de knelpunten zijn geïnventariseerd. Met dit project wordt gestreefd naar oplossing van de geanalyseerde knelpunten en de doorontwikkeling van het technisch ontwerp van het ELKAS principe.

Resultaten

In het statusrapport worden de belangrijkste materialen en omzettingsmethoden, aanvullende meetresultaten, economische kengetallen en een transitie scenario van de elektriciteit leverende kassen beschreven. Doel van dit rapport is om op basis van aanvullende informatie de verdere ontwikkeling en innovatie van zowel de Elkas als de Fresnelkas zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.

In fase II van het Elkas project is aangetoond dat een kas elektriciteit kan produceren. De Elkas heeft interne transparante lamellen met een NIR-reflecterend filter. Deze lamellen zijn horizontaal onder het dek gemonteerd en weerkaatsen op zonnige dagen enkel de NIR-straling op een photo-voltaische collector in de nok van de kas. Het voor de plantengroei belangrijke PAR-licht valt in de kas en is beschikbaar voor het gewas. In de winter of nacht sluiten de lamellen en houden ze de warmte beter binnen.

Met de Elkas is een elektriciteitsproductie van 8 kWh/m2 en een warmteproductie van 200 MJ/m2 per jaar mogelijk. Een aantal technische knelpunten beperkt vooralsnog de efficiëntie. Hierdoor is het concept economisch gezien voor Nederland op dit moment niet interessant.

Projectnummer 13558
Startdatum 01-03-09
Einddatum 31-12-12
Afgerond Ja
Budget €797.752
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Energlik

Lopend

Doel: Aantonen dat een klimaatneutrale glastuinbouw en een economische rendabele glastuinbouw samen kunnen gaan, dat is de doelstelling van project…

Lees meer

Nieuw glas op de kas

Lopend

Doel: Dit project heeft als uitgangspunt om de haalbaarheid in kaart te brengen van nieuwe ontwikkelingen, zoals een gelamineerd kasdek en vacuümglas…

Lees meer