Zomer in mei

Arie de Gelder (Wageningen University & Research)

In de 2SaveEnergieKas groeien de paprika’s van het ras Maranello goed. Het gewas staat er volgens de telers goed op. Een goede, niet te hoge plantbelasting, grove vruchten en voldoende groei in de kop. De zetting zou wat meer mogen zijn. Dus weinig punten om je als begeleidende telersgroep en onderzoekers zorgen over te maken. Dat zou je denken, maar je moet altijd scherp blijven. Zoals bij de situatie dat nu in mei al zomerse temperaturen worden bereikt. Een zonnige dag en hoge nachttemperatuur vraagt om aandacht voor de scherm- en ventilatieregeling en zorgt voor discussie en dilemma’s.

Schermen om vruchten te beschermen
Op een zonnige dag sluiten we het energiedoek effectief voor 87% om verbranding van vruchten te voorkomen. Dat lukt prima want we zien geen verbrande vruchten en het scherm zorgt ervoor dat het vocht in de kas op een acceptabel niveau blijft. De planten blijven verdampen met goed geopende huidmondjes en kunnen dus CO₂ opnemen. Maar wat gebeurt er als de straling daalt en het schermdoek opengaat? Dan gaat het vocht makkelijk de kas uit en kan het gebeuren dat VPD-plant stijgt, de huidmondjes gaan sluiten en dat je daardoor weer net wat groei verliest. Dan moeten de ramen meer gesloten worden om het vochtverlies te beperken. De overgang van een scherm om straling te verminderen en verbranding van vruchten te voorkomen naar niet meer schermen tegen verbranding vraagt dan dus extra aandacht.

Vruchttemperatuur en afrijping
Een ander aandachtspunt van het schermen tegen vruchtverbranding is dat de vruchttemperatuur gemiddeld lager blijft. De vrucht ontvangt immers minder (directe) straling en hierbij speelt ons diffuse kasdek ook zeker een rol. Als gevolg hiervan kan de uitgroeiduur van de vruchten iets toenemen. Hierbij houden we wat slagen om de arm want over dit onderwerp valt in de literatuur niet veel te vinden. Of zoals het in de begeleidingscommissie met telers (BCO) werd verwoord: de afrijping is traag, wat niet gunstig is voor zetting. Daarmee hebben we een dilemma. We willen de vruchten niet laten verbranden, daarvoor gaan we schermen, maar dit is ongunstig voor de afrijping. Wij kiezen in dit geval toch voor het schermen en dan maar iets meer uitgroeiduur. Goed punt om de vruchttemperatuur bij schermen te meten maar wat nu goed of slecht is in deze?

Te hoge etmaaltemperatuur
Als de stralingssom wat achter blijft door bewolking is de etmaaltemperatuur toch al snel 1 a 2oC te hoog in verhouding tot de lichtsom. De warme nachten eind mei zorgen niet echt voor afkoeling. Wat doe je dan met de schermen? Ga je toch schermen tegen uitstraling? Wij kiezen voor schermen met 70%, ook al is de uitstraling van de gewas naar het dek niet hoog, door het dubbele dek. Pas als de kastemperatuur de verwarmingstemperatuur nadert op een paar tienden daarboven gaat het energiescherm volledig dicht. Tot nu toe lieten we dat al 2oC boven de verwarmingstemperatuur sluiten, maar nu hebben we die grens toch dichter op elkaar gelegd.

CO₂ dosering
Een laatste discussie punt is de CO₂ concentratie of dosering. We doseren 100 kg/(ha.uur) en in de proef meten we midden op de dag vaak een CO₂ concentratie die dicht bij de buitenwaarde ligt. Dat betekent dat we weinig ventilatieverlies hebben en het gewas dus vrijwel alles moet opnemen. De groei zou als de concentratie hoger zou zijn (rond de 600 ppm) beter moeten zijn, maar het CO₂ verlies is dan ook groter. Gaan we meer zuivere CO₂ doseren (dus inkopen) dan wordt daarvan een groot deel direct verloren. Een discussiepunt is daarbij of het belangrijker is om te kijken naar de hoeveelheid gedoseerde CO₂ of naar de concentratie. Het eerste is een praktijkgeluid, terwijl het tweede de stelling is vanuit onderzoek. Een leuk dilemma.

Verwarming uit
Een warme meimaand geeft voldoende stof tot nadenken over de beste teeltstrategie voor paprika. In het project Pieken zonder Pieken blijft het pieken in alle opzichten, behalve in gasgebruik, want de buisrail is al een week lang niet meer aan geweest voor warmte.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws