Zoektocht naar een zomergewas in de belichtingsproef Paprika

Rick van der Burg (Delphy)

In de belichtingsproef paprika bij Delphy Improvement Centre is er de laatste weken veel discussie gevoerd over de gewasstand. Er staat een gewas dat zeer productief is, maar nog moeizaam wil omschakelen naar een spontaan groeiend zomergewas. Wekelijks wordt er in de weekgroep gezegd, met deze hoeveelheid buitenlicht en de minimale input van de belichting, het gewas groeizamer moet gaan worden. Het herstel zien we wel degelijk maar niet volledig zoals we het zouden willen zien.

Plantbelasting
We streven in de zomer een plantbelasting van 42 vruchten per m2 na en we balanceren ook rond die streeflijn. In week 17 hebben we even een piek gehad in de plantbelasting: daar ging de Full LED behandelingen door de streeflijn heen. Dit heeft geresulteerd in het feit dat we de laatste twee weken een iets te laag vruchtgewicht geoogst hebben.

Belichtingstrategie
We volgen nog steeds de vooraf opgestelde prognose waarin het aanbod en de vraag van assimilaten op elkaar zijn afgestemd. De belichting wordt dus nog steeds gebruikt. Op dagen van minder dan 1000 Joules starten we de dag met 100 µmol LED in beide afdelingen en ze mogen weer afschakelen bij 350W/m2 of bij realisatie van meer dan 1500 Joules. Door het creëren van balans in het aanbod en verbruik van assimilaten willen we ook in deze periode het maximale uit de plant halen.

Productie
De productie blijft gestaag doorgaan waarbij de hybride + verrood behandeling zijn voorsprong lijkt te behouden. Met nog ongeveer 13 oogst weken te gaan, liggen we in deze behandeling nog op koers om te eindigen op een productie boven de 40 kg/m2.

De productie t/m week 22:
Full Led 22,9 kg/m2.
Led+ Verrood 22,7 kg/m2.
Hybride 23,8 kg/m2.
Hybride + Verrood 26,9 kg/m2.

Spectrum onderzoek
De positieve productieresultaten en verschil dat is gerealiseerd in de behandeling met Hybride + verrood vraagt om verdere verdieping naar de invloed van lichtspectrum op de gewasontwikkeling. Eind juni start daarom bij Plant Lighting een spectrumproef waarin 6 verschillende lichtrecepten worden getest in combinatie met een daglicht simulator om zo de omstandigheden in de winter na te bootsen. Hierin wordt met name gekeken naar de invloed in het aandeel verrood in het lichtspectrum.

Het project wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast zijn er ook bijdragen van Signify, de gewascoöperatie Paprika en Ludvig Svensson.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws