Zoeken naar balans in proef ‘Tomaat fossielvrij met 100% LED’

Henk Kalkman en Richard van der Stoep (Delphy)

De proef ‘Tomaat fossielvrij met 100% LED’ is inmiddels drie maanden onderweg. De betrokken teeltadviseurs zien deze teelt als een inkijkje in de kas zoals die er over tien jaar uit zou kunnen zien. Bij de start in september, nog onder tropische temperaturen, waren de teeltomstandigheden nog goed vergelijkbaar met wat op de praktijkbedrijven gebeurt. Inmiddels zijn we aangekomen in de donkerste periode van het jaar en zijn de teeltomstandigheden in afdeling 6 in het Delphy Improvement Centre duidelijk anders dan in de praktijk. De twee voorgaande jaren is er geteeld met hybride belichting met 115 µmol SON-T en 112 µmol LED, dit jaar is het 280 µmol LED boven het gewas.

Deze belichtingsinstallatie levert minder warmte in vergelijking met vorig jaar. Dit houdt in dat het isoleren van de kas belangrijker wordt om aan de fossielvrije doelstelling te voldoen. Om het warmteverlies te beperken, worden het lichtuitstoot- en het energiescherm veel ingezet. De mogelijkheden van beter isoleren zijn ook groter door minder warmteafgifte van de belichting, in deze situatie een voordeel van LED. Het meer schermen en isoleren van de kas legt wel een grotere nadruk op het Actieve Ontvochtigings Systeem. Het blijft in deze situatie namelijk zoeken naar de juiste balans tussen de ontvochtiging door het systeem en de verdamping van de plant.

Positieve reactie
In de wekelijkse BCO worden de gewasstand en klimaatsturing uitgebreid besproken. Met name de gewasstand is na begin november duidelijk anders dan wat we gewend zijn. Met het opvoeren van de belichting naar 18 uur per etmaal en het afnemen van het natuurlijk licht werd de bladstand veel meer horizontaal. De trosafsplitsing geeft een normaal beeld met 0,9 tros per week bij een etmaal rond de 20°C. De afbloei en vruchtzetting verloopt op zich goed maar de eerste aanzet van de vrucht lijkt trager te gaan.
Begin december is de etmaaltemperatuur met 1°C verhoogd. Het leek erop of de assimilaten te veel in de bovenste bladeren bleven zitten. Na een week was er een positieve reactie te zien; het blad werd minder bobbelig en de vruchtzetting spontaner. De huidige omstandigheden in de kas roepen echter nog veel vragen op over de juiste inrichting van het belichtingssysteem: Wat is de maximale capaciteit belichting boven een gewas? Wat is het optimale spectrum in de donkerste periode van het jaar? En op basis van de toenemende intensiteit boven het gewas: krijg je het licht nog  goed genoeg verdeeld over de hoogte van het gewas? Is tussenlicht toch een oplossing of moeten we aan de slag met de architectuur van het gewas?

Winterproductie
De komende weken zal meer duidelijk worden met betrekking tot de winterproductie. Wordt het licht voldoende omgezet? Halen we de juiste Licht Benutting Efficiency? Al deze onderwerpen en vragen zorgen voor een levendige discussie tijdens de wekelijkse bijeenkomst en de grote BCO.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma  vanuit het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren Saint-Gobain Cultilene, Ludvig Svensson, Hortilux Schréder, 2grow, De Ruiter, Van Dijk Heating en Wireless Value een bijdrage. Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre, Groen Agro Control en WUR Glastuinbouw.

Meer nieuws