Zevende openstelling Garantieregeling aardwarmte op 1 januari 2018

RVO

Vanaf 1 januari 2018 wordt de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw opengesteld. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject.

De zevende openstelling is 6 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2018 tot en met 29 maart 2019, 17.00 uur. Het beschikbare budget is 66,6 miljoen euro, waarvan 18,7 miljoen euro voor de ‘diepe’ aardwarmteprojecten.

Wijzigingen
De bijlage voor de puttestrapportage is in de zevende openstelling geactualiseerd. Deze wijziging is op 11 december gepubliceerd in de Staatscourant. De bijlage geeft nu in een breder scala aan praktijksituaties duidelijke aanknopingspunten hoe aan de resultaatverplichting van een goede puttest moet worden voldaan. Voor het overige is de regeling ongewijzigd ten opzichte van de zesde openstelling.

Over RNES Aardwarmte
Met deze regeling wil de overheid het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron stimuleren. Bij een aardwarmteproject is er een klein risico op misboring. Een boring levert dan niet het verwachte resultaat. De garantieregeling 'verzekert' deze misboringen en werkt op die manier als financieel vangnet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben deze regeling samen opgezet.

Meer informatie
Bekijk hier de handleiding en aanvraagformulieren RNES Aardwarmte 2018.

Meer nieuws