Zes projecten van start voor Kas als Energiebron

Na advies van de ondernemersgroep hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Glastuinbouw Nederland in juli en augustus zes projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron.

Het betreft de volgende projecten:

Fossielvrije belichte tomatenteelt
Als vervolg op het project Totaalconcept duurzaam belichte teelt is het doel van dit project de demonstratie van een (nagenoeg) fossielvrije belichte tomatenteelt.

Kansen voor AI voor precisie klimaat
In een praktijkkas klimaatverschillen bepalen met een draadloos sensornetwerk en correleren met de meetwaarden van de klimaatcomputer, oogstdata en ziektedruk in het gewas met behulp van AI (artificial intelligence)

Alstroemeria en haar lichtcriteria
Het vinden van het optimale spectrum voor LED-belichting in de alstroemeriateelt, met de hoogst mogelijke producties en behoud en/of verbetering van de bladkwaliteit.

CO2 dosering met beperkte en grote stap omlaag
Met de kennis uit dit onderzoek kunnen telers zuiniger omgaan met CO2 in de bestaande kassen. Anderzijds moet duidelijker worden hoe dat nog zuiniger kan in nieuwe kassen of met investeringen. Uiteraard met behoud van een goede productie.

LED in aardbei binnen bereik
Hoofdoelstelling is het telen van een doordrager teelt van aardbei onder LED met voldoende strekking van het gewas en een vlakke productie van 0.5 kg/m2/week.

CO2 benutting uit compostering
Deze studie moet een beeld geven of CO2-hergebruik uit compostering van champost zin heeft.

De projecten zijn gefinancierd uit de LNV-middelen voor Kas als Energiebron en Klimaatenvelop en door de diverse private financiers zoals gewascoöperaties en toeleveranciers.
Het programma Kas als Energiebron is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland om de verduurzaming op energiegebied mogelijk te maken. Het totale programma wordt door beide partijen gefinancierd.

Meer nieuws