Zes nieuwe projecten Kas als Energiebron

Voor het programma Kas als Energiebron zijn recent zes projectvoorstellen gehonoreerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland, na advies van de Ondernemersgroep Kas als Energiebron. Het is weer een brede mix van projecten op teeltgebied, techniek, praktijktoepassing en langere termijn richting fossielvrij.

De volgende projecten gaan van start:

  1. Licht in de Winterlichtkas (pilotgewas komkommer)
  2. Snij-anthurium onbelicht naar klimaatneutraal (in de 2SaveEnergy kas)
  3. Glasaardbei toekomstbestendig
  4. Een lager piekverbruik en een hogere lichtbenutting in potplanten (pilotgewas Zamioculcas)
  5. Demo’s fossielvrij (gerbera, freesia, aardbei, bloeiende potplant)
  6. Begeleiden en monitoren energie-innovaties in de praktijk

Het programma Kas als Energiebron is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland om de verduurzaming op energiegebied mogelijk te maken. Het totale programma wordt door beide partijen gefinancierd.

Meer nieuws