Zaagtand kasdek heeft geen meerwaarde

Bij een zaagtand kasdek met diffuus glas komt niet meer licht binnen dan bij een standaard Venlo kasdek. Dat blijkt uit een project van Wageningen UR Glastuinbouw, waarbij gekeken is om in de wintermaanden zoveel mogelijk licht in de kas te krijgen. Het valideren van een simulatiemodel was daarbij het belangrijkste doel.

Omdat in de wintermaanden de productprijzen doorgaans hoog zijn en er tegelijkertijd sprake is van licht als beperkende groeifactor, is het belangrijk om het beschikbare zonlicht zo veel mogelijk te benutten voor de gewasproductie. Belangrijke factoren hierbij zijn de structuur van de kas (constructie elementen, oriëntatie, hellingshoek, symmetrisch of asymmetrisch kasdek) en het kasdekmateriaal (basismateriaal, coating(s), diffuus of helder).

In een eerste fase van het project is een simulatiemodel gebruikt om tot een aantal veelbelovende nieuwe concepten te komen. Een combinatie van deze concepten wordt geïntegreerd in een prototype 'winterlichtkas' waarvan een demonstratiekas gebouwd zal worden als onderdeel van het IDC Energie. Lees hier meer over dit project.

Condensatie en neerslag
Om het simulatiemodel te valideren is een proef uitgevoerd met een 3-tal schaalmodellen waarvan de lichttransmissie tijdens de wintermaanden in het open veld gemeten zijn. Gemiddeld gezien was er een goede match tussen meting en berekening. Ook is aangetoond dat een asymmetrisch dek (zaagtand) in combinatie met diffuus glas geen significante lichtwinst oplevert, zodat voor de te bouwen demo kas gekozen kan worden voor een Venlo kasdek. 

Uit de metingen bleek dat condensatie en neerslag hebben een grote invloed op de gemeten transmissie. Zo verlaagde regen in dit project met het gemeten type glas de transmissie met ongeveer 5%. Diffuus en/of gecoat glas gedraagt zich daarbij heel anders dan standaard glas. Er is echter nog geen eenduidig meetprotocol hoe te meten bij natte materialen. Dit wordt ontwikkeld in een nieuw project.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u in onderstaande link.

Meer nieuws