WEcR: 'CO2-emissie glastuinbouw in 2020 gestegen'

Uit de jaarlijkse energiemonitor glastuinbouw blijkt dat de CO2-emissie in 2020 met 0,2 Mton is gestegen naar 6,1 Mton, na een aantal jaren vlak verloop en een stijging in 2019.

De stijging is hoofdzakelijk het gevolg van toename van het areaal in de landbouwtelling en toename van de verkoop van elektriciteit. Ook het energiegebruik per m2 steeg licht. Groei van de inzet van duurzame energie en de inkoop van elektriciteit zorgden ervoor dat de stijging van de CO2-emissie niet hoger uitpakte. 

Bekijk de energiemonitor hier

CO2 emissie teelt en netlevering
De glastuinbouw zet aardgas in voor zowel verwarming als voor elektriciteitsproductie. Een deel van die elektriciteit wordt geleverd aan het openbare net, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de nationale stroomvoorziening en netstabiliteit. De CO2-emissie die kan worden toegeschreven aan de teelt zien we een daling t.o.v. 1990 van 35%, onder andere door energiebesparing en de groei van duurzame energie. Met de uitstoot die het gevolg is van levering van elektriciteit aan het net erbij was de daling 11%. Er is een goede stap gemaakt, maar verdere inzet op duurzame energie en energiebesparing is belangrijk, evenals op langere termijn de vergroening van de WKK. Uitwerking van het Klimaatakkoord in een Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2021-2030 zal daartoe de kaders gaan zetten.

Technische correctie
De glastuinbouwsector heeft afspraken met de overheid gemaakt over een jaarlijks afnemend CO2-plafond. Bij overschrijding van dit plafond betaalt de glastuinbouwsector een heffing, waarvan de opbrengsten door de overheid worden ingezet ten behoeve van de energietransitie via Kas als Energiebron. Als de factoren areaal en netlevering sinds het vaststellen van de hoogte van het plafond zodanig veranderd zijn dat zij zorgen voor een bijdrage aan de CO2-emissie van meer dan 0,5 Mton, dan kan worden overwogen om de hoogte van het plafond van 2020 aan te passen. Dit is een zogeheten technische correctie. De convenant partijen zijn in overleg om het plafond van 2020 van 4,6 Mton te corrigeren, omdat de genoemde factoren aan de orde zijn.

Meer nieuws