Webinar Energie 5 november: Op weg naar een fossielvrije kas

Wat leren we uit de onderzoeken naar fossielvrije kassen? Die vraag staat centraal in het tweede webinar over energie, ter vervanging van het jaarlijkse EnergiekEvent. Op donderdag 5 november geven onderzoekers van Wageningen University & Research en Delphy online een presentatie over welke kennis al kan worden toegepast in bestaande kassen. En is bijvoorbeeld het terugwinnen van latente warmte al interessant?

Deze vragen en andere aspecten komen aan bod in het webinar’ Op weg naar een fossielvrije kas’, dat wordt geleid door Robert Solleveld namens Glastuinbouw Nederland.

Demonstratieproject Kas 2030
Frank Kempkes (Wageningen University & Research) gaat in op de ambitie van de glastuinbouwsector om in 2040 fossiel vrij te telen. “Kas 2030  is een demonstratieproject waar we met technieken van vandaag de emissies van water & nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en CO2 naar nul proberen terug te dringen. Dat doen we bij de voorbeeldgewassen aardbei, gerbera, freesia en potanthurium, gewassen die wat energie betreft extensiever worden geteeld.”
Fossielvrij betekent voor deze teelten een intensivering van de teelt, meer licht, en intensief gebruik van schermen. “Hierdoor neemt de ontvochtigingsvraag toe, maar door actief te ontvochtigen door middel van condensatie, kunnen we de latente warmte terugwinnen. Hiermee maken we de kas ‘all electric’.”

Actieve ontvochtiging
Op het Delphy Improvement Centre worden proefteelten uitgevoerd waarbij fossielvrij telen het doel is. Tristan Marcal Balk, onderzoeker en projectleider bij Delphy, gaat in op de energiebalans van de verschillende projecten en de reactie op het gewas bij gebruik van (actieve) ontvochtiging. De gewassen die de revue zullen passeren zijn: chrysant, tomaat en diverse perkplanten.

Aanmelden
Dit webinar wordt gehouden op donderdagmiddag 5 november van 15.30 tot 16.45 uur. Aanmelden kan tot donderdag 5 november 10.00 uur via het aanmeldformulier.
Voor het volgen van het webinar is alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangen deelnemers per e-mail nadere instructie en een link waarmee het webinar te volgen is. Zorg ervoor dat tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure is uitgevoerd.

Bekijk hier het overzicht met alle webinars van Energie, Plantgezondheid en Water voor de komende weken. Terugkijken van eerdere webinars op gebied van energie is ook mogelijk, zie bijlagen.

Meer nieuws