Wat een weelde bij belichtingsproef paprika

In opdracht van Kas als Energiebron vindt er dit jaar voor het derde jaar op rij een belichtingsproef in paprika’s plaats bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk,. Het eerste jaar vond de proef plaats in twee kleine kasjes van 120 m2, met in het ene kasje full LED en in het andere kasje hybride belichting. Vorig jaar is er opgeschaald naar één afdeling van 1.000 m2 met hybride belichting. En dit jaar staan de paprika’s in dezelfde afdeling van 1.000 m2, maar dan onder full LED belichting.

Het lichtspectrum is rood/wit /blauw plus 20% verrood. De lichtintensiteit is 200 micromol. Na de eerste twee jaar het ras Mavera te hebben geteeld, is er dit jaar overgeschakeld naar het ras Gina. Na twee jaar met goede resultaten, van 42-43 kg per m2, wilden we toch kijken of we met een ander ras nog verder kunnen komen.
De problemen die we de eerste twee jaren tegenkwamen, waren met name de korte gedrongen groeiwijze, de snelle veroudering van de bladeren en de moeilijk overgang van het gewas van de belichtingsperiode naar het meer natuurlijke licht in het voorjaar. De keuze voor het ras Gina in de huidige proef is gemaakt op basis van de resultaten en de gewaswaarnemingen die we vorig jaar hebben opgedaan in een proefveldje van dit ras onder de hybride belichting. Gina viel toen op door zijn sterke groeikracht, goede strekking en zijn goede bladkleur.

Productie paar ons hoger
Ondanks dat er nu onder full LED in plaats van onder hybride belichting wordt geteeld, laat het ras Gina ons niet in de steek. Waar we andere jaren continu bezig waren om op voldoende groei en strekking te sturen, zien we de afgelopen belichtingsperiode dat de groei zo’n 7-8 cm per week is, en dat de strekking continu ongeveer 5 cm per internodium is ten opzichte van 3 cm vorig jaar. Andere jaren stuurden we op groei en strekking, door hele hoge etmaaltemperaturen van rond de 24°C aan te houden. Dit jaar was dat veel minder nodig en hebben we in etmaaltemperatuur gemiddeld ongeveer 1°C lager gezeten dan vorig jaar.

De productie ligt tot en met week 18 met 21,8 kg per m2 een paar ons hoger dan bij de proef van vorig jaar. De plantbelasting is vergelijkbaar met vorig jaar, maar het gemiddeld vruchtgewicht is met >200 gram op dit moment wel een stukje hoger. Daarnaast zien we een goed vitaal gewas staan, met goede ontwikkeling van zijstengels en een makkelijke zetting. De bladkleur is ook een stuk beter dan dat we gewend zijn. Er staat op dit moment een gewas waar we de zomer mee in kunnen.

Verschil in bladkwaliteit
Zijn er dan helemaal geen verbeterpunten te vinden? Ja, zeker wel. Ook dit jaar zien we bij metingen 20 en 40 cm onder de kop dat de activiteit van de bladeren zeer snel uitdooft. Daarnaast is de verdamping en daarmee het transport van voedingselementen een aandachtspunt.
Bij een proef in klimaatcellen bij Plant Lighting in Bunnik is naar voren gekomen dat de wateropname onder verschillende lichtspectra grote verschillen geeft. Daarnaast was er een groot verschil te zien in bladkwaliteit en activiteit van het gewas onder 18 uur belichten en onder 15 uur belichten.
Er zijn voor de komende jaren nog voldoende uitdagingen om met een goede paprikateelt onder belichting de winter door te telen. Voor de korte termijn is de uitdaging om het gewas goed de zomer door te krijgen, met een voldoende hoog gemiddeld vruchtgewicht en met hopelijk een mooie eindproductie van richting de 45 kg per m2.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en is gefinancierd door het programma Kas als energiebron, Het ministerie van LNV, de gewascoöperatie paprika, Sakata, Enza Zaden, Rijk Zwaan, Syngenta, Signify , Ludvig Svensson en Nivola.

Meer nieuws