Wat als PAR licht gedeeltelijk wordt vervangen door verrood licht?

Anja Dieleman (Wageningen University & Research, Business unit Glastuinbouw)

Het gebruik van belichting in de glastuinbouw is de afgelopen jaren sterk toegenomen, zowel in areaal als intensiteit, met als gevolg een sterke toename van het gebruik van elektriciteit. Een van de voordelen van LED belichting ten opzichte van SON-T belichting is de hogere efficiëntie van de LED's. Een ander voordeel is het feit dat LED's licht kunnen afgeven met de gewenste kleur. In het Carbon-LED project wordt door Wageningen University & Research, Philips, Bayer CropScience, INRA en Startlife gewerkt aan het ontwerpen van energie-efficiënte productiesystemen voor de glastuinbouw, gebaseerd op LED belichting.

In het belichtingsseizoen 2016/2017 zijn verschillende tomatenrassen geteeld onder LED belichting met en zonder extra verrood licht. Het extra verrode licht bleek voor alle rassen te leiden tot meerproductie, de mate waarin verschilde per ras. Bij een praktijkproef bleek dat ook als verrood licht toegevoegd wordt aan SON-T belichting, dit een hogere productie oplevert.

Het extra verrode licht gaat gepaard met een hoger elektriciteitsgebruik. De vraag is nu in hoeverre het verrode licht ook kan worden ingezet in plaats van een deel van het PAR licht. Die vraag wordt in het belichtingsseizoen 2017/2018 beantwoord. Bij Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw in Bleiswijk zijn op 20 oktober 2017 tomaten 'Progression' en 'Extension' geplant die worden belicht met 210 µmol/m2/s rood/blauw LED licht of met 35 µmol/m2/s verrood licht in combinatie met 175 µmol/m2/s rood/blauw LED licht. In beide behandelingen is de hoeveelheid micromolen licht die gegeven wordt vergelijkbaar en daarmee het gebruik aan elektriciteit ook. De vraag is wat deze gedeeltelijke vervanging van PAR licht door verrood licht gaat betekenen voor fotosynthese, assimilatenverdeling, groei en productie.

In de wintermaanden blijkt ongeveer 80% van het PAR licht dat het gewas krijgt, afkomstig van de lampen. Omdat er in de afdeling met verrood minder PAR licht is, is de totale PAR lichtsom in die afdeling 15% minder. Desondanks blijkt de productie in beide behandelingen vergelijkbaar. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, omdat er nog volop wordt belicht. De proef loopt door tot eind april. Daarna kan de balans opgemaakt worden en kunnen we aanbevelingen doen voor een effectieve belichtingsstrategie bij tomaat.

Het Carbon LED project is gefinancierd door de Europese Unie (EIT via Climate KIC) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer nieuws