Vruchten worden grover, maar productieverschillen blijven

De vruchten in de proef ‘Tomatenproductie sturen van blad naar vrucht’ met Brioso worden langzaam maar zeker grover. De planten staan er sterker bij en de toenemende straling wordt goed opvangen.

Sinds begin maart zijn er drie nieuwe bladplukstrategieën. In de standaard wordt in de kop 33% blad geplukt. In de tweede behandeling wordt in de kop geen blad geplukt en wordt onderin op dezelfde hoogte als in de standaard blad weggenomen. Hierdoor zit er 1/3 meer blad aan. In de derde behandeling wordt bij de vierde of vijfde tros 66% blad geplukt en worden evenveel bladeren als bij de standaard aangehouden. Hierdoor is de LAI ongeveer gelijk, maar het blad anders over de plant verdeeld.

De opbrengstverschillen die in de winter waren ontstaan, bestaan nog steeds omdat in de maanden maart en april alle behandelingen ongeveer 11 kg m-2 produceerden. De standaard had eind april 22.4 kg m-2 geproduceerd. De twee andere behandelingen 0.6 kg m-2 minder. Alle behandelingen hebben momenteel voldoende LAI om het licht op te vangen. De behandeling zonder bladpluk heeft zelfs een LAI van ongeveer 4, wat zou moeten leiden tot improductief blad onderin. Het is opvallend dat lengtegroei en bladlengte en –breedte naar elkaar toe trekken, net als de kopdikte die overigens wel is gestegen na begin maart. De verschillen in houdbaarheid en smaak van de geoogste vruchten blijven gering.

De temperatuurbeheersing speelt een steeds grotere rol. Brioso reageert al snel generatief op stijgende temperaturen en daarbij worden dan de vruchten weer kleiner, zeker bij de relatief hoge stengeldichtheid (4.2 stengels m-2) die in de proef wordt gehanteerd. Zolang het kan, worden daarom de nachten koud gehouden.

Op de foto: De behandeling met 66% bladpluk rond de 4e/5e tros en een normaal bladaantal, waardoor er een andere bladverdeling ontstaat, maar er wel droge stof verloren gaat.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws