Nieuwe norm voor meten lichttransmissie en diffusiteit glas en schermen

NEN heeft een nieuwe versie van NEN 2675, de norm voor het bepalen van de optische eigenschappen van kasbedekkings- en schermmaterialen, voor commentaar gepubliceerd.

Door de ontwikkeling van nieuwe kasdekmaterialen zoals diffuse en gecoate glas, was aanpassing van de huidige NEN norm nodig. De norm geeft daarbij aan op welke manier de lichtdoorlatendheid en diffusiteit van glas en ook van schermmaterialen gemeten moet worden. Zo wordt eenduidig vastgelegd hoe er gemeten moet worden en kunnen producten beter met elkaar vergeleken worden.

Uitbreiding
De norm is uitgebreid met hoe de hemisferische lichttransmissie bepaald moet worden. In de huidige norm is alleen beschreven hoe de loodrechte transmissie gemeten moeten worden. Dit is in de praktijk geen juiste maat om te bepalen hoeveel licht er door het glas komt in kassen. Ook is de huidige norm alleen van toepassing voor standaard helder glas. De nieuwe norm is ook van toepassing voor nieuwe materialen zoals diffuus, gecoat of geëtst glas en ook voor tijdelijke coatings en schermen. Daarnaast is de norm uitgebreid met de methode voor het bepalen van de lichtverstrooiing. Deze is de ‘Hortiscatter’ genoemd enzal de term ‘Haze’ gaan vervangen. Hier zal na definitieve goedkeuring van de norm meer over gecommuniceerd worden.

Commentaar?
Belanghebbenden kunnen tot 1 november 2017 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 2675. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de ontwerpnormen in te zien en commentaar in te dienen. Voor meer informatie zie ook het bijgevoegde persbericht van de NEN.

Het tot stand komen van de norm is gefinancierd vanuit Hortivation, DLV Glas en Energie, Van Looveren NV en Macrolux Benelux en het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Meer nieuws