Vierde teelt ‘De Perfecte Chrysant’: opvallend generatief

Marcel Raaphorst (Wageningen UR Glastuinbouw)

Na een moeizame derde teelt van de proef 'De Perfecte Chrysant' is bij de volgende teelt extra aandacht gegeven aan de start. De grond werd droger gehouden, zodat na grondbewerking een fijnere gelijkmatige structuur werd verkregen. Ook is niet al het drainwater direct hergebruikt om de nutriëntensamenstelling van de grond te herstellen.

Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want na 10 dagen hebben de planten ± 16% meer versgewicht en 40% meer drooggewicht geproduceerd dan in de praktijk. Dat had ook wel te maken met de hogere belichtingsintensiteit van 96 µmol/m2.s LED plus 68 µmol/m2.s SON-T, waarmee de jonge planten tijdens de eerste dagen ongeveer 25% meer PAR hebben gekregen.

Vervolgens is het gewas met relatief weinig warmte gestaag doorgegroeid en ziet het er naar uit dat met een lagere nachttemperatuur een vergelijkbare reactietijd wordt behaald. Opvallend blijft, dat het gewas er generatief uitziet, hoewel er bij een tussentijdse meting juist meer bladoppervlak blijkt te zijn gecreëerd dan bij een praktijkbedrijf. Met de hogere luchtvochtigheid zou je ook meer bladstrekking verwachten. Mogelijk heeft deze generatieve indruk te maken met het geringe aantal zijscheuten. Verder lijkt het gewas er ongelijk uit te zien. Naar de oorzaak van de generatieve en ongelijke groei kan alleen worden gegist, zoals de hogere plantdichtheid of de geringere hoeveelheid belichtingsuren aan het einde van de teelt. Misschien heeft de grondsoort of de luchtbeweging van de ventilatoren hier ook invloed op.

Met een warmteverbruik van ruim 6 m3/m2 aardgasequivalenten over de eerste vier teelten heeft het project laten zien dat met een extra scherm, ventilatoren en een installatie waarmee droge lucht door het scherm kan worden aangezogen, slechts weinig warmte nodig is geweest. Op jaarbasis lijken we uit te komen op een warmteverbruik van ongeveer 10 m3/m2. De gerealiseerde takvorm is echter nog onvoldoende. De volgende uitdaging is dus om uit te zoeken hoe we met de geproduceerde kg versgewicht ook een mooie takvorm kunnen produceren zodat we met recht kunnen spreken van een Perfecte Chrysant. Wellicht is daar op sommige tijdstippen toch weer meer warmte voor nodig. Het onderzoek is gefinancierd door Kas als Energiebron, ChrIP en (stek)leveranciers.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en chrysantenkwekers dragen via Chrysant NL/ChrIP ca. 10% van de onderzoekskosten bij. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Meerdere toeleveranciers en veredelaars dragen daarnaast ook bij, met name in natura.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws