Verticale ventilatie kan verticale temperatuur gradiënt niet opheffen

Bij tomatenkwekerij Gardener’s Pride in Beetgum is geïnvesteerd in een Ventilation Jets en een tweede scherminstallatie. Door onderzoekers van Wageningen University & Research is in de winter van 2018 het klimaat en het gewas gemonitord. Er werd vooral gekeken naar het effect op het verticale luchttemperatuurprofiel, de tomaattemperatuur en de rookgasconcentratie.

Buis nodig
Er is waargenomen dat wanneer er sprake is van flinke warmtetoevoer via straling (licht) aan de bovenkant van het gewas, er een verticale temperatuurgradiënt ontstaat met de onderkant van het gewas. Deze temperatuurgradiënt kan niet worden verminderd door alleen de onderste verticale luchtcirculatieventilators van de Ventilation Jet te gebruiken. Deze gradiënt kan wel worden geminimaliseerd door extra warmtetoevoer via de buizen aan de onderkant.

VJ voeren vocht af
Extra toevoer van warmte kan resulteren in overtollige warmte die moet worden afgevoerd door natuurlijke ventilatie of door het gebruik van de Ventilation Jets wanneer de schermen worden ingezet. Tijdens de bestudeerde periode vond ongeveer een kwart van het dagelijkse gasverbruik voor verwarming plaats op hetzelfde moment dat de Ventilation Jets warme en vochtige lucht afvoerden. Het gebruik van de Ventilation Jets bij Gardener’s Pride is vooral belangrijk om te hoge vochtigheidsniveaus te voorkomen.

Langere uitgroeiduur bij minder buis
Een verticale temperatuur gradiënt heeft gevolgen voor de uitgroeiduur van de tomaten. Er is zowel gemeten aan de kleine, echt snoeptomaten als aan grotere kunsttomaten. De kleine tomaten blijken zoals verwacht sneller de luchttemperatuur te volgen dan de grotere tomaten. Het is bekend dat de uitgroeiduur van tomaten wordt beïnvloed door de temperatuur.

Rookgassen niet schoon genoeg
Er werd ook vastgesteld dat bij Gardener’s Pride een minimale ventilatie nodig is (vooral op dagen met weinig wind) om ervoor te zorgen dat de concentratie van NOx niet boven de aanvaardbare dag niveaus komt. Het alternatief is om schonere CO2 te doseren.

Het deel-eindrapport is beschibaar en te downloaden via onderstaande link.

Meer nieuws

Efficiënt CO2 doseren

Op weg naar een fossielvrije glastuinbouw neemt de beschikbaarheid van fossiele CO2 af en wordt (externe) CO2 een kostenpost. De eerste stap om hier...

Lees meer