Versterking project Kennismedewerker Dutch Association Geothermal Operators

Martin van der Hout (DAGO)

Begin 2016 is het Project Kennismedewerker Geothermie uitgebreid met specialisten het gebied van QHSE (Quality, Health, Safety, Environment).

Henk van Dijk (hoger veiligheidskundige) en Gerwin Bredewout (integraal veiligheidskundige) zijn vanuit het opleidings- en adviesbedrijf ACVO op contractbasis aangetrokken om de QHSE template voor geothermieoperators  op te bouwen, binnen het Kas Als Energiebron-project Kennismedewerker Geothermie. Zij doen dat in samenwerking met de leden en aspirant-leden van DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) en de algemeen kennismedewerker Martin van der Hout. 

QHSE
Geothermie-operators zijn al verplicht een VG (veiligheid en gezondheid) zorgsysteem te gebruiken, waarvan de generieke richtlijnen zijn beschreven in het Handboek Geothermie 2014, deel 2. De ambitie van de operators is te komen tot een complete standaardisering van ook de kwaliteits- ( Q ) en de milieueisen ( E ) voor geothermieorganisaties. Door deze standaardisatie wordt het veel eenvoudiger dezelfde  procedures en richtlijnen tussen de operators te delen. Hiermee wordt de basis verstevigd om de collectieve leercurve van de sector verder op te bouwen. 

Belangrijkste werkzaamheden
Het huidige VG handboek wordt gebruikt als eerste basis en getoetst aan de nieuwste ISO-systematiek. De inventarisatie van de wet- en regelgeving, vanuit het project Industriestandaarden, wordt daarbij ook gebruikt. De QHSE template bevat een hoofdstukindeling en een basisitekst voor een managementsysteem, waardoor operators op een effectieve en complete wijze compliant zijn voor wetgeving op het gebied van ARBO, mijnbouw en milieu. 

Voordelen voor de geothermie-sector
De voordelen voor de geothermie-sector zijn:

  • Er wordt één standaardopbouw gevolgd: de QHSE-template wordt de standaardmethodiek voor de geothermie-operators
  • Het managementsysteem wordt uitgebreid met een contextanalyse en stakeholderdialoog
  • Er vindt een gemeenschappelijke risicomanagementanalyse uitgevoerd
  • De structuur wordt zo opgezet dat deze open is voor toekomstige aanpassingen in wet- en regelgeving
  • Met deze werkwijze kunnen de operators een gezamenlijke PDCA (plan, do, check, act) in DAGO-verband toepassen, waarmee de collectieve leercurve verankerd wordt.

Vervolg
Bij het opzetten van de QHSE-template is het belangrijk de juiste aansluiting met de toezichthouders te behouden, zodat de kwaliteit op de verwachtingen aansluit. Daarnaast zullen Henk en Gerwin met de betrokken operatorsorganisaties en andere belanghebbenden contact hebben. De oplevering en implementatie van het systeem bij DAGO leden zal medio 2017 plaatsvinden. Daarna is het aan DAGO met haar leden om het systeem te onderhouden.

Meer nieuws