Verslag boring Geothermie de Lier

Tijdens de afsluitende paneldiscussie van het landelijke congres over energietransitie en aardwarmte in ’s-Gravenzande op vrijdag 21 november deed Paul van Steekelenburg, financieel directeur van Harting Holland, verslag van het aardwarmteproject VOF Geothermie de Lier. Sinds eind vorige maand is het project voltooid en komt de aardwarmte naar boven.

“We zijn twee jaar met dit project bezig en op 20 mei begonnen met boren. Dat boring verliep zeer voorspoedig en was op 12 augustus afgerond. Op 20 augustus was de boorinstallatie afgebroken en konden we bovengronds aan de gang gaan. We hadden al de nodige voorbereidingen gedaan, waardoor op 20 oktober alles gereed was. Eind oktober kwam de eerst aardwarmte naar boven. Op wisselaar-niveau ligt de temperatuur van het water tussen de 85 en 86 graden. De temperatuur kruipt nog wat naar boven en we verwachten dat er nog een half graadje, maximaal een hele graad bij kan komen.

De echte potentie van de bron kennen we nog alleen van de theorie. We nemen de bron namelijk heel voorzichtig in gebruik. Dat doen we enerzijds om het systeem nog te leren kennen, waarbij we heel goed naar alle cijfertjes kijken. Anderzijds doen we dat vanwege de ondergrond. Ga je meteen volle bak, dan haal je het ondergrondse zandpakket om zeep. Daar krijg je op lange termijn last van. Vergeleken het eerste geologische rapport van twee jaar geleden is de bron heel goed. Omdat daarna door de projecten meer over aardwarmte bekend is geworden, hebben later we een update laten uitvoeren. Vergeleken met de gegevens uit dat rapport is de flow iets beter dan de voorspelling.”

Meer nieuws