Verrekening overschrijding CO2-sectorsysteem 2017

Woensdag 5 februari 2020 informeerde minister Schouten de leden van de Tweede Kamer via een brief dat de glastuinbouwsector in 2017 het plafond van het CO2-sectorsysteem heeft overschreden. Door de coronacrisis is de verrekening uitgesteld tot 26 oktober 2020.

In het CO2-convenant uit 2012 is afgesproken dat voor de sector een verlaagde energiebelasting geldt. Daar tegenover staat dat er CO2-emissiedoelen zijn gesteld die elk jaar behaald dienen te worden. Bij overschrijding van het doel vindt een verrekening met de glastuinbouwbedrijven plaats. Uit de Kamerbrief blijkt dat de overschrijding in 2017 0,9 Mton is geweest op een totaal van 6,0 Mton. De ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing liggen op koers, zo blijkt uit de Kamerbrief. De overschrijding is met name het gevolg van meer WKK-netlevering en een groter areaal dan verwacht. In het CO2-convenant is afgesproken dat het afgesproken sectorplafond 2020 dan opnieuw kan worden bekeken. Op dit moment wordt daarom onderzocht of het sectorplafond moet worden aangepast.

Verrekening
Uit de Kamerbrief blijkt dat de overschrijding van 2017 met de bedrijven wordt verrekend. Dit is wettelijk bepaald. De totale kosten komen neer op 6,5 miljoen euro. Het totaal geregistreerde gasverbruik in 2017 was circa 3,3 miljard m3, daarmee komt de verrekening uit op 0,2 cent per m3. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft toegezegd dit gehele bedrag in te zetten voor de realisatie van de klimaatdoelen binnen de glastuinbouw, onder andere via het programma Kas als Energiebron. Na maandag 26 oktober ontvangt u van RVO een brief over de CO2-verrekening 2017 met daarin het te betalen bedrag.

Kijk voor meer informatie over het CO2-sectorsysteem bij RVO en Glastuinbouw Nederland.

Vragen

  • Heeft u vragen over de CO2-regeling voor de glastuinbouw, vul dan het contactformulier in bij het ministerie van LNV via www.rijksoverheid.nl/contact of neem contact op met Glastuinbouw Nederland: 085 003 64 00. Bekijk hier ook de veelgestelde vragen.
  • Heeft u vragen over de rekening: kijk op www.rvo.nl of neem contact op met RVO: 088 042 42 42.

Meer nieuws