Verrekening CO2-sectorsysteem 2017

Woensdag 5 februari informeerde minister Schouten de leden van de Tweede Kamer via een brief dat de glastuinbouwsector in 2017 het plafond van het CO2-sectorsysteem heeft overschreden.

In het CO2-convenant uit 2012 is afgesproken dat bij overschrijding van de doelstelling een verrekening met de glastuinbouwbedrijven plaatsvindt. Uit de Kamerbrief blijkt dat de overschrijding 0,9 Mton is geweest op een totaal van 6,0 Mton. De ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing liggen op koers, zo blijkt uit de Kamerbrief. De overschrijding is met name het gevolg van meer WKK-netlevering en een groter areaal dan verwacht. In het CO2-convenant is afgesproken dat het afgesproken sectorplafond dan opnieuw bekeken kan worden. Op dit moment wordt daarom onderzocht of het sectorplafond aangepast moet worden. Zowel het groeiende areaal als de WKK-netlevering zijn momenteel aanleiding om opnieuw naar de doelstelling voor de jaren na 2017 te kijken.

Verrekening
Uit de Kamerbrief blijkt dat de overschrijding van 2017 met de bedrijven wordt verrekend. Dit is wettelijk bepaald. De totale kosten komen neer op 6,6 miljoen euro. Het totaal geregistreerde gasverbruik in 2017 was circa 3,3 miljard m3, daarmee komt de verrekening uit op 0,2 cent per m3. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft toegezegd dit gehele bedrag in te zetten voor de realisatie van de klimaatdoelen binnen de glastuinbouw, onder andere via het programma Kas als Energiebron.

Meer nieuws