Veel variatie goedgekeurde nieuwe energieprojecten Kennis in je Kas

Tijdens de vergadering van de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) in maart zijn acht nieuwe energieprojecten goedgekeurd. Deze gewasoverstijgende projecten kenmerken zich door een grote variatie. Voor enkele projecten is alleen groen licht gegeven voor de eerste fases, waarna een nieuwe go/no go plaatsvindt. Onderstaand de doelstellingen van de goedgekeurde projecten, die zowel op de website van Kas als Energiebron als van KijK worden gepubliceerd.

Ondersteuning KaE 2022 WKK/Bio-energie
Doel: Ondersteuning bij WKK en Bio-energie ten behoeve van investeringsbeslissingen van ondernemers en beleidsontwikkeling. Door: Inzicht in en kennis van de marktpositie van de WKK; Vaststellen nieuw geplaatst WKK-vermogen ten behoeve van de energiemonitor WEcR; Energiebelasting in kaart brengen van een aantal relevante EU-landen; nodig voor energiebelasting beleidsbeïnvloeding (en inzicht concurrentiepositie).

Potentie van PCM in de glastuinbouw
Doel: Bepalen in welke teelt en welk teeltsysteem Phase Change Materials (PCM) het beste aansluit, en welke rol het kan spelen in de fossielvrije glastuinbouw. Het gebruik van PCM is nog weinig onderzocht naar wat het kan bijdragen aan een fossielvrije glastuinbouw, maar biedt mogelijk veel potentie.

Ontvochtiging bij laag-temperatuur gewassen
Doel: Een richtinggevend beeld geven van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor efficiënte energiezuinige ontvochtiging bij lage teelttemperaturen. Telers kunnen met deze kennis beter bepalen wat de mogelijkheden zijn voor ontvochtigingssystemen.

Decision Support Tool Efficiënte CO2 dosering
Doel: Ontwikkelen en testen van een bedrijfsspecifieke online adviestool voor optimale CO2-dosering om telers inzicht te geven in de CO2-voetafdruk van teeltstrategieën. Telers kunnen met de tool een betere afweging maken over de optimale CO2 dosering, juist ook aan de hand van veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld energie- en CO2 prijzen).

Het Nieuwe Telen in de praktijk!
Doel: Het ontwikkelen van tools om het teeltconcept HNT verder te implementeren in  de praktijk. Dit wordt gedemonstreerd op een modern praktijkbedrijf. Deze tools helpen telers om Het Nieuwe Telen verder te implementeren.

Schaduwlicht voor schaduwplanten
Doel: Elektriciteitsbesparing door verdere implementatie van LED-belichting in de (schaduw) potplanten. Hiertoe is aanvullende kennis nodig ter bevestiging en verdieping van de eerder behaalde resultaten. Met deze kennis kunnen telers een betere keuze maken voor het optimale spectrum.

Onderzoek hergebruik CO2 uit compostering
Doel: Het mogelijk maken van CO2-bemesting van kassen met CO2 afkomstig van compostering van champost (en mogelijke bijmenging van andere organische reststromen) en optimale extractie van warmte uit composteringsproces om hiermee een glastuinbouwbedrijf duurzaam te verwarmen en bemesten.

Horticulture Data Protocol
Doel: Een standaard dataprotocol ontwikkelen voor datacommunicatie tussen LED-driver, de LED-chips, alle beschikbare sensoren en de klimaatcomputer; Het Horticulture Data Protocol (HDP). Het protocol is ook bedoeld om alle datatransmissie in de kas te kunnen verzorgen. Hierdoor wordt de kostprijs van dimbare LED belichting minder en eenvoudiger en zit een teler niet vast aan één (LED)leverancier.

Meer nieuws

In Memoriam Eltje Loman

We hebben het trieste bericht ontvangen dat Eltje Loman op 13 mei is overleden. Hij was de drijvende kracht achter de EG- en MEI-regeling vanuit RVO.…

Lees meer