Veel meer winterproductie onder diffuus glas bij braam

Jan Janse en Kees Weerheim (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

Het bramenras Loch Ness gaf een meer dan 20% hogere productie onder diffuus glas dan onder helder glas. Bij framboos was dit juist andersom. Dit kwam onder andere naar voren in een belichtingsonderzoek met houtig kleinfruit bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw.

Groot onderzoek
Vanaf half september is bij zowel braam als framboos een uitgebreide proef uitgevoerd onder diffuus en helder glas met drie verschillende LED-lichtspectra en twee rassen, om de effecten hiervan op onder meer fotosynthese, productie, kwaliteit, weerbaarheid en energiegebruik te onderzoeken. Onder diffuus glas werden meer en iets grovere bramen geoogst dan onder helder glas. De productie kwam onder diffuus glas wat trager op gang, maar vanaf eind januari was deze fors hoger. De oorzaak ligt waarschijnlijk mede in de wat lagere blad- en vruchttemperatuur onder diffuus glas door het ontbreken van direct licht, waardoor er meer vruchten goed uit blijken te groeien. Bij framboos was de zetting onder diffuus glas zeer matig, wat tot een lagere productie leidde. Juist in de donkere maanden is een goede bestuiving essentieel. Opvallend was dat het blad van de gebruikte primocanes bij framboos al vroegtijdig begonnen te vergelen (winterrust), terwijl dit bij proefsgewijs erbij gezette floricanes niet het geval was.

Lichtspectra
Extra blauw licht (+20%) verhoogde de refractie in de vruchten en gaf minder rupsenvraat van het blad, dus maakte de plant weerbaarder tegen deze plaag. Duidelijke effecten van extra blauw of verrood licht op de productie konden niet worden aangetoond. De fotosynthese bij braam is lager dan bij bijvoorbeeld tomaat en aardbei: er treedt bij braam al verzadiging op bij 400 à 500 µmol/m2/s op bladniveau.

Dit onderzoek is voor het allergrootste gedeelte gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast dragen ook Signify, The Greenery en De Westerbouwing bij aan dit project.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws