Update kasproef ‘Lelie duurzaam geteeld onder LED 2021-2022’

Esther Noordhoek (Plant Lighting)

Plant Lighting doet onderzoek naar een duurzame teelt van lelie onder LED-belichting. Sinds september 2021 loopt er een kasproef die samen met het Delphy Improvement Centre wordt uitgevoerd. Het doel is om lelie energiezuinig te telen door onder andere full-LED in te zetten en te werken aan het ontwikkelen van kennis omtrent energiezuinig telen.

Voorbeelden hiervan zijn een optimaal lichtspectrum, sturing van het klimaat bij LED, telen met aangepaste lichtintensiteit per teeltfase en een plantdichtheid in relatie tot temperatuur en lichtsom.

Bladkwaliteit
De eerdere kasproef van 2020-2021 met full-LED liet zien dat het ontbreken van verrood zorgde voor teeltvertraging bij met name de Oriëntal en Oriëntal x Trompet (OT) rassen. Bij de Longiforum x Aziaat (LA) en Longiforum rassen was dit effect minder of niet overtuigend. De lelies ontwikkelden zich goed onder LED, maar de bladkwaliteit was nog niet perfect.
De lopende kasproef 2021-2022 is daarom mede ingestoken om de bladkwaliteit onder full-LED te verbeteren. In de huidige kasproef worden er twee LED-spectra naast elkaar vergeleken. Ten eerste wordt er een RGB-spectrum met een hoog aandeel rood en met verrood getest. Dit spectrum lijkt sterk op het best presterende spectrum van vorig jaar. Om de bladkwaliteit te verbeteren, door middel van het stimuleren van de verdamping, wordt er als tweede een breedband spectrum met een hoog aandeel blauw en groen en met verrood getest.

Plantdichtheid
Gedurende drie teelten worden er zeven verschillende rassen geteeld. Uit eerdere proeven is gebleken dat een lelie gedurende de eerste drie weken voldoende heeft aan een kleine hoeveelheid licht van ongeveer 30 µmol/m2/s. Naarmate de lichtbehoefte van de lelie toeneemt, wordt de belichtingslichtintensiteit opgeschakeld in stappen tot maximaal 150 µmol/m2/s. Daarnaast wordt er in de proef gevarieerd in plantdichtheid. Hierdoor kunnen de grenzen worden opgezocht wat haalbaar is qua productie bij de bovengenoemde belichtingsintensiteit. Gedurende de eerste teelt waren er nog weinig slappe takken bij de hoogste plantdichtheid. Ook werden de takken niet langer. Om die reden is besloten om voor de tweede teelt de plantdichtheid verder te verhogen.
De derde teelt is inmiddels gestart. Dit is een voorjaarsteelt van week 8 tot week 18. Tot nu toe zijn de verschillen in plantrespons niet heel verschillend voor de twee lichtspectra.  Er zijn ook nog geen grote verschillen in bladkwaliteit waargenomen.

Het project wordt uitgevoerd door Plant Lighting en door Delphy Improvement Centre en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie lelie en LED-leverancier Fluence.

Meer nieuws