Uitstekende jaarproductie van doordrageraardbei in Kas2030

Jan Janse, Frank Kempkes en Mark van Hoogdalem (WUR)

Inmiddels zit één jaar aardbei telen in de fossielvrije en emissieloze Kas2030 erop. De productie van het doordragersras Favori kwam in deze periode uit op de hoge productie van 20.3 kg/m2 grote klasse 1-vruchten. Inclusief de mindere kwaliteit was deze zelfs ruim 25 kg/m2. De warmte kwam vrijwel uitsluitend van de LED’s, warmtepomp en uit de ontvochtigde lucht. Er is dankzij de warme winter slechts zeer sporadisch met de buis gestookt.

De eerste teelt in de nieuwe ‘all-electric’ demonstratiekas met de doordrager Favori (minitrayplanten) startte vorig jaar eind maart en de tweede teelt met verse trayplanten eind augustus. Op 26 maart van dit jaar is de laatste teelt beëindigd. De warmte van de LED’s en de voelbare en latente warmte uit de ontvochtigde lucht werd zoveel mogelijk ingezet om de gewenste kastemperatuur te halen.
Door de zeer intensieve belichtingsstrategie (max. 18 uur per dag) is er dit teeltjaar meer dan 220 kWh/m2 door de LED’s gebruikt. De inbreng van warmte en koude voor ontvochtiging en verwarming valt daar met zowel 50 kWh koude als warmte bijna bij in het niet. Van september tot april is er 14 kg CO2 gedoseerd.

Veel planten per m2
In de eerste teelt is een productie behaald van klasse 1-vruchten met een vruchtmaat van >27 mm van 8,2 kg/m2, wat al hoog is. In de tweede teelt kwam deze productie uit op 12.1 kg/m2 wat een totaalproductie maakt van bijna 20.3 kg/m2. Daarnaast waren er nog kleine vruchten (3.5 kg/m2), klasse 2 vruchten en helaas ook meeldauwvruchten in de tweede teelt. Alles bij elkaar opgeteld heeft het gewas in totaal 25.3 kg/m2 aan aardbeien geproduceerd, wat erg veel is.
De belangrijkste oorzaak van de prima productie ligt waarschijnlijk in de hoge plantdichtheid. Door de afstand tussen de goten te verkleinen tot 80 cm in plaats van bijvoorbeeld 1.10 m, stijgt de plantdichtheid al met bijna 40%. Daarnaast zijn er in augustus 8 in plaats van 6 planten per strekkende meter op de goten gezet. Omdat er door de nauwe paden minder licht op de grond valt, wordt het licht beter door het gewas opgevangen. Door de goten om en om hijsbaar te maken, kun je toch goed in het gewas werken. De smaak en vruchtstevigheid was in het algemeen erg goed, hoewel deze in de tweede helft van de winter nog beter moet kunnen.

Nog genoeg uitdagingen
We verwachten dat er nog hogere producties mogelijk zijn, omdat niet alles vanzelf ging. De productie kwam zoals zo vaak bij een doordrager, teveel in pieken en dalen. In de tweede teelt waren er zelfs verschillende weken bij van meer dan 1 kg/m2. Dit is ongunstig voor de plantbalans en kwaliteit.
In de winter was er te veel meeldauw op de vruchten aanwezig, waardoor er een paar keer chemisch is ingegrepen. Om dit te voorkomen, zou er nog wat meer aan het klimaat gesleuteld moeten worden. Ook moet er een oplossing komen voor het te kort blijven van blad en trosstelen in de wintermaanden. Door het korte blad is de lichtonderschepping minder dan gewenst en gaat er licht verloren. Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden om de strekking te bevorderen. Meer verrood licht lijkt vooralsnog bij aardbei weinig soelaas te bieden.

Dit onderzoek is gefinancierd vanuit de klimaatenvelop van het Ministerie van LNV en uitgevoerd onder de vlag van Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws