Uitdagende start potanthurium in demo kas

Frank Kempkes (onderzoeker Wageningen University & Research)

In de demo kassen fossielvrije teelt bij Wageningen University & Research in Bleiswijk worden vier gewassen geteeld zonder CO2-emissie. Een van de teelten is potanthurium met vier rassen (Amalia Elegance, Joli, Red Winner en Royal Champion) van twee verschillende veredelaars (Dumen Orange en Anthura). De planten zijn begin april in de kassen geplaatst in 14 cm potten op een dichtheid van 45 planten per m2. Doordat er pas in april is gestart, hebben de lampen nog niet gebrand.

Lichtafscherming
Het blijkt een grote uitdaging om te telen zonder krijt op het kasdek; we kunnen het lichtniveau laag houden door het spelen met de drie doeken. De planten hebben bij de start iets te veel licht gehad, dat heeft wat vertraging van de groei opgeleverd. In de laatste weken is het gewas sterk naar ons toe gekomen. Vorige week zijn de grootste planten al wijder gezet voor de tweede teeltfase.

Roofmijten, aaltjes en orius
Er wordt niet alleen ingezet op nul CO2-emissie, maar ook op IPM (integrated pest management) met maximale biologische gewasbescherming. De tweede grote uitdaging is de beheersing van de plaagdruk. In de eerste weken van de teelt zijn roofmijten (bladroofmijten en bodemroofmijten) uitgezet. Sciara vliegjes op sommige plekken liepen in het begin hoog op; Machrocheles kan ze opruimen, maar is nog niet zo ver gekomen; vandaar dat ze met aaltjes in een hoge dosering zijn aangepakt.
In week 20 is Orius uitgezet, en in de helft van de kas met Artemia via voerlinten bijgevoerd. Deze uitzetting bleek te laat, want tegen die tijd waren er al vrij veel echinotripsen op het gewas en zichtbaar schade. Het goede nieuws is dat er ook ei afzet van Orius wordt gevonden en Orius is waargenomen die op Echinotrips predeert. In week 25 is in de helft van de kas chemisch ingegrepen; in de andere helft was er een duidelijke afname van de tripsdruk en is besloten extra uit te zetten en bij te voeren. 

Hoge betrokkenheid telers
Vanaf de start zijn telers bij de teelt betrokken en komen met een grote regelmaat (eens per 2 weken) langs. Ze volgen de gewasontwikkeling nauwlettend en zijn vooral benieuwd naar het effect van de LED belichting. Dit gaat pas in het najaar een rol spelen. Ook is men benieuwd of de warmte van de lampen en het gebruik van de ontvochtiger voldoende zal zijn om de kas op temperatuur te houden in de winter, zodat daarmee een stap richting fossielvrij gemaakt kan worden.

Meer nieuws