"Trots op resultaat winterlichtkas"

Het eerste teeltjaar met komkommer aan de hogedraad in de Winterlichtkas is afgerond. Het laatste staartje van de teelt is er opvallend snel afgekomen met tot aan de laatste vruchten een erg mooie kwaliteit. Het resultaat stemt ons met enkele ups en downs die je tijdens de teelt beleeft, zeker tevreden.

277 vruchten met een totaal gewicht van 112 kg/m2 bij een energiegebruik van 21 m3/m2. Hierbij hebben we dan wel een kleine 10 kg CO2 moeten inkopen. Metingen laten zien dat deze kas inderdaad 10% meer licht doorlaat dan een referentiekas met een 4 meter kap op een 8 meter tralie, gecoate onderbouw en standaard glas.

Tijdens de teelt zijn minimaal wekelijks gegevens over klimaat, gewas en energie uitgewisseld. "Je mag trots zijn op het resultaat", kregen we als reactie. Dat willen we graag, maar we weten dat het nog beter kan!

Verbeterpunten voor 2018

  • We hebben het gewas te vaak moeten helpen in het voorjaar, zomer en vroege najaar door overdag te schermen, waarna alsnog het vochtdeficiet (VD) omhoog vloog met slappe koppen tot gevolg. Hier speelt de hoge transmissie van de kas die tot veel zonne-energie leidt een grote rol. Dit terwijl de diffusiteit van het kasdek relatief laag is. Met een combinatie van verneveling en schermen verwachten we dit te kunnen ondervangen.
  • Trips gaf dit jaar bij de start grote problemen. Deze plaag moeten we komend jaar buiten de deur weten te houden.
  • Komend jaar moeten we beter sturen op de licht/temperatuursom en het verder op durven laten lopen van de temperatuur bij voldoende laag VD. Dat is vorig jaar bij de tweede teeltronde met komkommer in de 2SaveEnergy kas ook goed uitgepakt. Nu zijn we te vaak in een spagaat gekomen van koelen versus vocht waarbij het vocht verloor.
  • Inzetten van de luchtbehandelingskast tegen lage elektriciteitskosten op een minimumstand, om voor wat luchtbeweging te zorgen en daarbij lagere VD- niveaus tolereren.

Ik hoop u volgend jaar rond deze tijd opnieuw met trots nog betere resultaten te mogen presenteren!

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws